Blu-Ray

Blu-Ray er formatet som per i dag støttes av flest store elektronikkonserner. Ting kan tyde på at dette er det ledende formatet så langt.


Blu-Ray bruker, som navnet avslører, blå laser for å lese data på platene. Disse vil ha en lagringskapasitet på opp mot 27 GB per lag - totalt rundt 100 MB.

Med så stor plass vil ikke data måtte komprimeres særlig mye. Det gir høy kvalitet.

Endringer

Hele ni elektronikkgiganter støtter formatet: Hitachi, LG, Matsushita, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony og Thomson.

Ulempen er at formatet krever helt annerledes avspillere enn dagens DVD-spillere. Dermed må nye fabrikker bygges, noe som tar tid og koster kroner.

Derfor vil det antagelig ta lang tid før Bly-Ray kan tas i bruk av forbrukerne.