Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og SINTEF NBL tester biopeiser på det norske markedet. Foto: Illustrasjon/Biopejs.com
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og SINTEF NBL tester biopeiser på det norske markedet. Foto: Illustrasjon/Biopejs.comVis mer

Biopeiser testes

Norges brannlaboratorium tester biopeiser.

- Vi hørte om en del groteske hendelser og så for oss flere mulige scenarier med disse produktene som var uakseptable, sier senioringeniør i avdeling for produkter og forbrukertjenester i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Steinar Tegneby, om grunnen til at DSB igangsatte tester av biopeiser.

- Vi er jo privatpersoner vi også, og så disse produktene i butikkene. Og enkelte syntes vi virket litt enkle, de manglet blant annet advarselsmerking. I tillegg ble de solgt fra endel forhandlere uten kunnskaper om produktet, sier Tegneby videre til DinSide.no

- Det var rett og slett en bekymring over et nytt produkt som vi så for oss kunne medføre stor risiko. Historien om Sara i Danmark var en av hendelsene som trigget det, fortsetter Tegneby i DSB.

Peisen veltet over Sara: - Vil advare andre

Få sekunder etter at bildet til venstre ble tatt, falt biopeisen over Sara Poulsen. Foto: Lisbeth Poulsen/privat
Få sekunder etter at bildet til venstre ble tatt, falt biopeisen over Sara Poulsen. Foto: Lisbeth Poulsen/privat Vis merTidligere denne uken skrev DinSide.no om danske Sara Poulsen (18) som for to år siden fikk den brennende biopeisen over seg. Sara fikk første-, andre- og tredjegradsforbrenninger på rygg og armer. To uavhengige granskninger i etterkant av ulykken, konkluderte med skruene var for korte og pluggene for dårlige.

Slik ser Sara ut nå: - Har lært meg å leve med skadene

- Virker forholdsvis bra

Norges brannlaboratorium hos SINTEF har til nå testet fem bioetanolpeiser på det norske markedet.

- I tillegg kjøpes det inn en billigmodell nå, som også skal testes, for å se om prisen er avgjørende for kvaliteten, forteller Tegneby i DSB.

Selv om fem av peisene er ferdigtestet, kan ikke DSB gå ut med noen konklusjoner ennå. Testene av det siste produktet skal først gjennomføres, og testresultatene må bearbeides og analyseres.

- Men generelt sett virker det som om de fem som er testet til nå er forholdsvis bra. Men det er litt tidlig å trekke noen konklusjoner, og det er stort sett temperaturmålinger som gjort, sier Tegneby i DSB.

Krav

Peisens egenskaper er viktige for at produktet skal være formålstjenlig og sikkert - som er de kravene som per i dag stilles til biopeisene via brann- og eksposjonsloven. Der heter det blant annet at slike produkter: " ... skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre. De skal til enhver tid være i slik stand at det ikke oppstår fare for brann, eksplosjon eller annen ulykke. Montering skal være utført fagmessig og betryggende."


- Dette betyr i praksis at peisene skal testes for å kunne dokumentere at dette er tilfelle. Like viktig for å unngå ulykker, er antakelig at monteringen gjøres slik monteringsanvisningen sier og at de brukes slik bruksanvisningen sier, som dermed også stiller krav til bruker, sier Steinar Tegneby i DSB.

- Jo mer widescreen, jo bedre

Peisens egenskaper er kritisk for at produktet skal være formålstjenlig og sikkert - som de altså skal være ifølge brann- og eksplosjonsloven. Kravene i den svenske SP-standarden er blant annet utgangspunktet for testene.

- Peisene er ikke testet nøyaktig i forhold til den svenske standarden, men jeg tror ikke det er mye som mangler. Vi har fokusert på å teste de tingene vi har erfart som kritiske, uavhengig av den svenske standarden, sier senioringeniør Steinar Tegneby.

Dette testes:

  • Temperatur rundt og bak peisene
  • Temperatur på festeskruene for å finne ut om disse kan lede varme til brennbar vegg og forårsake brann
  • Temperatur og gasskonsentrasjon i røykgassene
  • Forbrenningshastighet
  • For frittstående peiser, vil NBL i tillegg til temperatur og gasskonsentrasjon, også måle stabiliteten av peisen
  • Hvordan flammen oppfører seg når peisen er utsatt for vind

Kan pålegge å trekke produkt

Dersom DSB og brannlaboratoriet ved SINTEF finner produkter som er åpenbart farlige, kan DSB pålegge importør å trekke produktet fra markedet.

- Som vi alltid gjør med åpenbart farlige produkter, vil vi be importør om å trekke det fra markedet. Dersom importør ikke frivillig trekker det fra markedet, kan vi gå bredt ut til forhandlere og i media og få alle til å levere det tilbake, men dette skjer forholdsvis sjeldent, sier Tegneby. Det viktige er å få det bort.

- Vi skal ikke skremme folk fra å kjøpe eller bruke denne typen produkter, det er ikke meningen, men alt må brukes med fornuft. Vi håper å gjøre forbrukerne oppmerksomme på dette så de slutter å kjøpe det som tvilsomt, eller aller helst at importører som kjøper produkter som ikke er testet og sikre i bruk, nå tenker seg om og slutter med dette, sier senioringeniør Tegneby.

- Uansett, vil en bioetanolpeis på en vegg og spesielt små dekorpeiser som står og brenner på et bord utgjøre en fare, spesielt der små barn eller husdyr kan komme borti eller velte disse, understreker Tegneby overfor DinSide.no

Tester også bioetanol-brensel

Alle peisene som hittil er testet, er vegghengte modeller. Det gjøres også tester med forskjellige typer og merker bioetanol-brensel, og i tillegg gjøres det en grundig gjennomgang av monterings- og bruksanvisninger.

Biopeiskos til halv pris

Peisene som er testet er valgt ut i fra litt forskjellige kriterier, blant annet ut fra det brannlaboratoriet vet om peiser fra før. I noen tilfeller er testen gjort på bakgrunn av henvendelse fra importøren selv.