Bilvrak i gatene

Når du er på jakt etter parkeringsplass, er det lite som er så irriterende som når plassene er okkupert av avskiltede biler. Kan du få dem tauet bort?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Så lenge bilvrakene står lovlig parkert, kan vi normalt ikke taue dem bort, sier direktør i Trafikketaten, Jon Fodstad.

- Veitrafikkloven gir oss ikke hjemmel til å fjerne kjøretøyer som står lovlig, og ellers ikke er til hinder for omgivelsene. I praksis forsvinner likevel en del av disse bilene når gatene skal feies eller måkes. Da setter vi opp parkering forbudt skilt, og blir ikke bilene fjernet innen fristen, blir de tauet bort.

- En annen mulighet kan være å kreve bilene fjernet etter Forurensingsloven, men dette er en tungvint prosedyre. Bilen må i så fall bli klassifisert som avfall, den må altså være oppgitt av eier, og det må i tillegg sendes skriftlig varsel. Merk at selv om bilen er uregistrert, behøver den ikke være oppgitt av eier. Dette kan f.eks. bero på at bilen skal på verksted, eller lignende.

- Vi jobber likevel med å få endret reglene. Trafikkbetjentene kartlegger f.eks. antall bilvrak i Oslo, og målet er at disse tallene vil få fortgang i regelendringene, avslutter Fodstad.

Skitne triks fra leserne

At mange er flinke til å utnytte "smutthullene" i regelverket er velkjent. Driver du et lite verksted med dårlig plass, er et velkjent triks å sette verkstedets oppussingsobjekter på de få offentlige gratisplassene som finnes. Følger du med og flytter de ulike bilene når det er tid for måking og feiing, har du i praksis gratis lagringsplass.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men også leserne har sine kreative løsninger. Et triks er å dytte eller taue bilvraket fram, slik at det blir stående ulovlig. Så er det bare å kontakte Trafikksjefens etat, og be dem om å taue bort bilen.

At dette kanskje ikke er moralsk korrekt er selvsagt en helt annen sak ...