Billigere med tvang

Tvangssalg er neppe den gullgruven det var tidligere, men fortsatt kan det være penger å spare for kjøper.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Frem til 1993 ble tvangssalg gjennomført med tvangsauksjon. Etter flere år med nedgangstider, ble det gjennomført mange tvangsauksjoner, og mange sikret seg en billig bolig på denne måten.

Nå er reglene endret. Dagens Tvangsfullbyrdelseslov bestemmer at tvangssalg nå skal foregå gjennom en medhjelper. Det kan være en eiendomsmegler, en advokat eller en lensmann. Eiendommen annonseres for salg på vanlig måte, og ingenting i annonsen røper at det er snakk om tvangssalg. I salgsoppgaven derimot skal det stå om det er et tvangssalg. Her leser du mer om de spesielle reglene ved tvangssalg.

Færre tvangssalg

Bilde: Anne Angelshaug.
Bilde: Anne Angelshaug. Vis mer


Ved tvangssalg er det namsretten, og ikke eieren, som står for salget. Grunnen til at salget foregår ved tvang, er at eier ikke har klart å betjene gjelden sin.

- De siste årene har vi sett en nedgang i antall gjennomførte tvangssalg. Det er normalt i oppgangstider, sier Reidar Amble, som er seksjonssjef ved Namsretten i Oslo.

Til nå i år har namsretten behandlet 629 saker om tvangssalg. Bare 14 prosent, det vil si 88 saker, har endt med salg.

- Svært ofte klarer eier å komme til enighet med kreditorene, slik at tvangssalg ikke må gjennomføres likevel, sier Amble.

Lang behandlingstid

Ifølge Reidar Amble har prisene på boliger som selges ved tvang gått opp siden 1993.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi er stort sett fornøyd med prisene, og har inntrykk av at boligene selges til tilnærmet markedspris, sier Amble.

Innfløkte budregler, og lang behandlingstid, kan imidlertid gjøre at mange vegrer seg for å kjøpe ved tvangssalg.

- Hele prosessen tar lenger tid ved tvangssalg, og noen trekker seg fordi de synes det blir litt kronglete, sier Berit Hofsø som er faglig leder ved Exact eiendom på Kalbakken. Hun har gjennomført flere tvangssalg i år.

Klikk her for å lese mer om de spesielle reglene ved tvangssalg.

Billigere?

Hvor høy prisen blir ved tvangssalg, kommer an på hvor mange som lar seg skremme bort fra budrunden. Normalt vil banken være fornøyd så lenge de har fått et bud som er stort nok til å dekke det beløp de har utestående. Er det kun én bank som har krevd tvangssalg, vil det altså være gode sjanser for å få boligen til en lavere pris enn ellers, hvis det er få med i budrunden.

Berit Hofsø i Exact eiendom understreker at "skambud" som regel ikke blir godtatt.

- Både eier og panthavere har rett til å komme med innsigelser hvis budet er for lavt. Vår oppgave er å selge til best mulig pris, og det føler jeg at vi får til, sier Hofsø.

Hvordan finne tvangssalgene?

Siden tvangssalgene annonseres på vanlig måte, kan det være vanskelig for kjøper å finne frem til tvangssalgene. Mange slumper borti dem innimellom de andre visningene de går på.

Et alternativ er å spørre namsretten på stedet du bor hvilke meglere som gjennomfører tvangssalg. Ved å kontakte disse meglerne kan du få tips som når de neste tvangssalgene er.