Billigere lån - dyrere boliger

Norges Banks rentereduksjon følges av lavere pengemarkedsrente og rentereduksjoner i bankene. Da vil ventelig utviklingen på boligprisene gå andre veien.

Før jul spådde flere at boligprisene ville synke dersom rentenivået holdt seg høyt. Men trass i alle dystre tegn i tiden, har boligmarkedet så langt holdt stand. Siste rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og ECON viser også at prisene på omsatte boliger kun gikk ned med omkring 2 prosent per kvadratmeter i gjennomsnitt fra tredje til fjerde kvartal i 1998. Altså i den perioden hvor renten har vært på sitt høyeste. Og i årets første måned kan eiendomsmeglerne rapportere om høy omsetningshastighet og fulle visninger i populære områder. Det kan tyde på at boligkjøperne fortsatt er der og at de har hatt forventninger om den rentereduksjonen som nå kom.

Forskjellig reaksjonstid

Et fåtall banker har gått foran med renteendringer allerede før sentralbanken varslet om sin reduksjon onsdag ettermiddag. Disse kan du lese om 2234 TARGET="_top">her. Flere små og mellomstore banker reagerte torsdag umiddelbart på rentesenkningen fra Norges Bank, mens de større bankene stort sett bestemte seg sent torsdag eller venter til fredag med å annonsere sine reduksjoner.

De fleste ser ut til å legge seg på samme reduksjon som Norges Bank. Dette på tross av at pengemarkedsrenten har falt som en sten etter kunngjøringen fra sentralbanken. Torsdag ligger den følsomme 3 måneders NIBOR-renten på 7,18 mot en notering onsdag ettermiddag på 7,65. Altså en reduksjon på nesten en halv prosent, og 0,3 under sentralbankens foliorente.

Kronekursen ser ut til å tåle det nye rentenivået godt. Torsdag ettermiddag er kronen fortsatt stabil mot euroen, og ingenting tyder på spekulasjoner omkring vår valuta.

Det kommer mer

Vi må ikke glemme at vi fortsatt har en av de høyeste rentene i Europa. Det bør derfor være plass til ytterligere rentereduksjoner. Flere aktører i finansmarkedet forventer at vi vil se flere rentereduksjoner i år. De mest optimistiske antar at nye justeringer vil komme allerede før påske. Andre snakker om sommeren. Flere mener at renten bør ned to til tre prosent før året er omme.

Bra for noen - verre for andre

Ingen snakker lenger om vedvarende høye renter, og dette er gode signaler for boligeiere og boligselgere. For boligkjøperen er det også bra at lån blir lettere å betjene. Men dersom boligprisene stiger kan fort rentelettelsen spises opp av prisstigningen. Siste år økte boligprisene i Norge i gjennomsnitt 14 prosent i følge tallene fra NEF og ECON, men dette er inkludert den kraftige stigningen vi så før Norges Bank begynte å heve rentene i vår- og sommermånedene. De siste to kvartalene i fjor gikk boligprisene og omsetningen ned. Det er urealistisk å tro at den fenomenale verdistigningen kan fortsette i år. Likevel kan en solid rentenedgang sette prisene i bevegelse oppover igjen, og gjøre veien til boligmarkedet enda tyngre for førstegangskjøperen.

Mer om den siste statistikken omkring boligprisene kan du lese 2259 TARGET="_top">her.