Bilde: <A HREF="http://home.c2i.net/angelshag/anne.htm" target="_blank">Anne Angelshaug</A>.
Bilde: Anne Angelshaug.Vis mer

Billig lån med rike foreldre

Det er dyrt å være fattig. Har du ikke foreldre som kan pante bort boligen sin for deg, blir boliglånet ditt mange tusen kroner dyrere i året.

Mange som skal kjøpe bolig for første gang kan ikke skilte med så mye i egenkapital. Da blir det ofte vanskelig å få lån. Bankene er i utgangspunktet skeptiske til å fullfinansiere boliger.

Hovedregelen er at bankene låner ut 80 prosent av kjøpesummen med sikkerhet i lånetakers bolig. Ideelt sett bør du derfor ha 20 prosent i egenkapital.

Gunstigste rentevilkår

Men har du foreldre eller andre som kan stille sikkerhet i sin egen bolig for deg, stiller saken seg helt annerledes. Da får du både fullfinansiering, og gunstige rentevilkår.

- Sikkerhet i foreldrenes bolig er mye benyttet av førstegangsetablerere. Får vi pant i foreldrenes bolig, kan vi tilby de aller gunstigste rentevilkårene selv om kunden ikke har noen egenkapital, sier Kirsten Birkeland, informasjonssjef i Gjensidige NOR Sparebank.

Like bra som egenkapital

Også i K-bank bekrefter de at du kan oppnå gunstigst mulig rentesats med sikkerhet i foreldrenes eller andres bolig.

- Vi tar gjerne sikkerhet i lånetakers bolig for 60 prosent av lånebeløpet, og lar foreldrene stille med sikkerhet for de resterende 40 prosentene. Har lånetaker i tillegg god betalingsevne, oppnår han den gunstigste rentesatsen på denne måten, sier Tore Westhrin som er informasjonssjef i K-bank.

Med andre ord oppnår du like gode rentevilkår ved å overtale mor og far til å stille opp, som hvis du har en klekkelig egenkapital.

Sparer tusenlapper

I Gjensidige NOR Sparebank kan du årlig spare tusenlapper på at foreldrene pantsetter boligen sin for deg. Informasjonssjef Birkeland setter blant annet opp disse alternativene for lånekunder i Gjensidige NOR Sparebank.

Vi forutsetter at lånetakeren skal låne en million kroner, og at lånet betales ned over 20 år.

 • Billigste alternativ: Du låner en million kroner. Banken tar sikkerhet for de første 600.000 kronene i boligen du kjøper. For de resterende 400.000 kronene stiller foreldrene dine sikkerhet i sin bolig.

  Du oppnår gunstigst mulig effektiv rente på hele lånet. Satsen er på 8,38 prosent.

 • Dyrere: Du kjøper en bolig til en million kroner, og låner 80 prosent av kjøpesummen. Resten av pengene (200.000 kroner) har du selv.

  Banken krever deg da for en rente på 8,69 prosent, 0,31 prosentpoeng mer enn billigste alternativ.

  En økning på 0,31 prosentpoeng vil si 3.100 kroner ekstra i renteutgifter på et millionlån det første året. Eller 2.232 kroner etter at vi har tatt hensyn til skattefordelen.

 • Alvorlig kausjonist

  Et alternativ til pant i foreldrenes bolig er å skaffe seg en kausjonist. Å kausjonere for noen vil si at du skriver under på at du vil dekke lånetakers utgifter dersom han eller hun får betalingsproblemer. Du kan få kausjon for større eller mindre deler av lånet. Kausjon er mindre brukt enn pant.

  - Å kausjonere for andres gjeld er et meget alvorlig ansvar. Jeg ville ikke anbefalt noen å gjøre det, med mindre de er meget sikre på den de kausjonerer for, sier Kirsten Birkeland i Gjensidige NOR Sparebank.

  Like fullt er det mulig både i Gjensidige NOR Sparebank og i K-Bank å bruke kausjon som sikkerhet.

  Dyrere enn pant

  Selv om en kausjonist kan hjelpe deg på veien mot boliglånet, er pant å foretrekke dersom du kan velge. Kausjon gir nemlig høyere rente enn pant, både i Gjensidige NOR Sparebank og i K-Bank.

  - Internasjonale regler gjør at kostnadene for banken er høyere ved kausjon enn ved pant, derfor er renten høyere på boliglån med kausjonist, sier Westhrin i K-Bank.

  I Gjensidige NOR Sparebank tilbys kundene en effektiv rente på 9,7 prosent på millionlånet dersom det kausjoneres for de siste 200.000 kronene. Det vil si en rentesats som er 1,32 prosentpoeng høyere enn det billigste alternativet. Det utgjør 790 kroner mer å betale i måneden det første året, skattefordelen inkludert.

  Bankenes favoritter

  Hva så om du ikke har pantestillere, kausjonist eller egenkapital?

  - I utgangspunktet gir vi ikke lån uten at et av disse alternativene kan benyttes, men det kan bli gjort unntak ut fra lønn og fremtidsutsikter, sier Tore Westhrin i K-Bank.

  DinSide Økonomi har tidligere skrevet at bankene favoriserer enkelte yrkesgrupper. Her leser du mer om bankenes favorittkunder.

  Det er også mulig å finne banker som er billigere enn de som er brukt som eksempler i denne artikkelen. Finn billigste boliglån med DinSides prisliste over boliglån.