Barna får makten

Det var stigende fokusering på barn gjennom hele 90 åra, og i begynnelsen av 2000 tallet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Barna var i fokus, og ga for eksempel politikerne høyere oppslutning hvis de ble omtalt.

Det å få barn var ikke bare en selvrealisering, men dreide seg også om status. Sørget du i tillegg for at de gikk i de riktige klærne, spiste økologisk mat, og gikk på de riktige institusjonene var det toppen av lykke.

Samtidig erkjente man at barnas oppvekstvilkår var for dårlige. De var samfunnets viktigste ressurser, men plassforholdene i institusjonene var for dårlige, med sykdom og nedsatt sosialisering som resultat.

Barna vokste opp i en burhønstilværelse.

Kraftig endring fra 2005

Nå skulle det virkelig satses på barna. Den stigende fokuseringen på barn, ga også større innflytelse til store faggrupper og barneforeldre. Dette ble imidlertid også utnyttet til å fremme sine egne skjulte agendaer.

Barna ble dermed tidlig bevisste om sin egen innflytelse i samfunnet, og melte sin egen kake, dels i allianse med sine pedagoger, og dels alene.

De kompetente high-tech barna

Det kompetente, velstimulerte barn var normen fra omkring 2010. Barn ble bevisste om sine rettigheter til å få både en ordentlig biologisk utrustning og en ordentlig oppvekst.

Barn født etter 2006 fikk mulighet til å saksøke sine foreldre, hvis ikke de hadde sørget for optimal genetisk screening. Og med flere og flere web-kameraer ble det mulig å dokumentere overgrep mot barn mange år senere. "Lillebror ser alt", i hvert fall når lillebror selv er 8 år gammel, og kan spole tilbake i arkiverne.

Med skjerpet innlæring gjennom lek og andre stimulerende aktiviteter, kan de oppvoksende generasjoner utnytte en større del av hjernekapasiteten enn de voksne.

Barna har selvsagt færre erfaringer, men det er ikke alltid noen ulempe. De er flinkere til "Just-in-time-learning" enn de voksne, siden de ikke er plaget av foreldede forestillinger, og i tillegg har de ikke noe ønske om at ting skal forbli slik de er, en klar fordel i en verden som er i stadig forandring.

Barna er det viktigste felles verdigrunnlag i samfunnet, og en sentral maktfaktor. De voksne arbeider hardt, og risikoen for å ryke tidlig ut av arbeidsmarkedet er større enn før. I tillegg må foreldrene sørge for å ha et så godt forhold til sine barn at forsørgelsen er sikret.

Slik blir boligen

Boligmønsteret avspeiler ønsket om å gi, spesielt de større barna, så sterk tilknytning til familien som mulig.

Tenåringsrommet har derfor eget bad med boblebad, og roterende dobbeltseng med quadrofonisk lyd. De har imidlertid ikke fulle kjøkkenfasiliteter, for fellesmåltidene er foreldrenes sterkeste mulighet til å knytte bånd med barna.