Bankene bryr seg ikke om Kredittilsynets advarsler

Bergen (NTB): Bankene bryr seg ikke om Kredittilsynets advarsel om at de bør stramme inn på hvor mye og til hvem de gir boliglån.

Vanskeligere for de unge?

  1. Boligprisene fortsetter å stige
  2. Bankene bryr seg ikke om Kredittilsynets advarsler


Kredittilsynet, som blant annet holder tilsyn med bankene, er bekymret både over den økende gjelden og boligprisene. Derfor advarer Kredittilsynet bankene mot å gi boliglån utover 100 prosent av boligens verdi, og helst ikke over 80 prosent heller.

- Bankene bør allerede i 2006 stramme inn sin praksis ved utmåling av boliglån. Bankene bør unngå lån utover 100 prosent av boligens verdi, og helst ikke overstige 80 prosent. I dag er det for mange lån som ligger over en forsvarlig verdivurdering, sier Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo til Bergens Tidende.

Han peker blant annet på at de som har basert store lån på to inntekter, kan få problemer ved samlivsbrudd eller jobbskifte.

Men bankene gir blaffen i oppfordringen.

- Vi mener vi har en fornuftig og forsiktig policy hvor vi legger inn betydelige buffere, slik at du tåler svingninger i rente og egen økonomi, sier informasjonsdirektør for personmarked i DnB Nor, Eivind Grønstad.

Informasjonssjef Kjell J. Flø i Nordea sier de er komfortable med dagens praksis, og viser til at kundene må klare en økning i renten på 5-6 prosentpoeng.

Divisjonsdirektør for personmarked i Sparebanken Vest, Elin Sjødin Drange, sier banken ikke vil stramme inn i år. Hun tror Kredittilsynet er bekymret fordi tilsynets funksjon er å passe på at forbrukerne ikke havner på glattisen. (©NTB)

[email protected].