Bak vaskebøtter og møllkuler

Visningen kan være din eneste sjanse til å studere det som kan bli ditt neste hjem. Benytt derfor sjansen til å undersøke boligen nøye og spør megler og eier dersom det er noe du lurer på.

Når du undersøker en bolig kan du risikere å måtte trenge deg frem mellom gamle klær på loftet og bøttene i oppvaskbenken for å avsløre suspekte detaljer. Men det kan være verdt strevet dersom du finner fuktskader og tegn til mugg og råte.

Benytt tiden

De fleste selgere oppfordrer kjøperen til å gå grundig gjennom boligen. Selv om selger har opplysningsplikt om feil og mangler ved boligen, fritar ikke det deg som kjøper fra undersøkelsesplikten.

Dersom du ikke oppdager synlige feil under visning får du problemer dersom du etter kjøpet ønsker å klage overfor selger. Benytt derfor tiden godt under visningen, både til å se og til å spørre dersom det er noe du lurer på.

Still spørsmål

På visningen vil du som regel få prospekt over boligen, takstpapirer og eventuelle regnskaper. Dersom du savner opplysninger bør du benytte anledningen til å spørre megler og selger dersom de er tilstede på visningen. Husk at selger har opplysningsplikt.

Det vil si at han kan bli ertstatningsansvarlig i ettertid dersom han svarer uriktig på dine spørsmål.

Bruk fagmann

Ta med deg din egen fagmann for å vurdere boligens tekniske kvaliteter. Selv om det er synlige mangler ved boligen, er det ikke sikkert at du selv klarer å avsløre dem.

En fagmann vet hva han skal se etter og hvor han skal lete. Det koster gjerne litt, men boliginvesteringen er sannsynligvis den dyreste handelen du gjør. Derfor kan det lønne seg både i tid og penger å være føre var.