Back to Basics

Etter hvert som kjønnsrolledelingen fortsatte, ga samfunnet opp å blande seg inn.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Kvinnene ville være kvinner, og menn være menn.

Kvinnenes engasjement ble forsterket av at de alene tok fødselspermisjonen, og valgte i stigende grad å fokusere på deres karriere som mødre. Det var høyt fokus på økologiske bånd, og amming til barna var 2-4 år gamle.

Mennene fikk derfor aldri de samme nære bånd til barna, og behov for å holde seg hjemme. En sterk institusjon med pedagoger ble ansett å være et bedre alternativ enn fedrene.

Menn blir lønnsvinnerne

Dette kjønnsrollemønsteret setter klare preg på yrkeslivet:

Det offentlige blir designet av kvinner for kvinner:

  • Flekstid,

  • deltid,

  • lavere lønn mm.
Mens det private næringsliv blir enda mer mannens domene, der følgende ingridienser prioriteres:
  • karriere,

  • overtid,

  • reiser,

  • høye lønninger mm.

Slik blir boligen

Kvinnene vil bestemme mest i hjemmet, men siden mannen tjener mest vil han ha veto-rett overfor større utgifter.

Resultatet blir boliger i retning av kvinnenes ønsker, men mer spartanske enn kvinnene egentlig ville hatt dem.