April: Flotteste slott

Dette slottet kan du kjøpe i Sør-Frankrike for om lag 17 millioner kroner.