Åpner opp budrundene

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Forbrukerombudet er blitt enige om at det skal innføres åpne budrunder ved boligkjøp.

Selv om de to partene er enige om at åpenheten må bli større, er gjenstår det imidlertid noen detaljer mellom de to partene. Det skriver avisen Dagens Næringsliv.

Mens Forbrukerombudet vil gi innsyn til alle budgivere, ønsker NEF å begrense innsynet til å gjelde kjøperen.

Gjelder alle meglere

Forbrukerrådet har allerede lagt frem en skisse for et nytt regelverk. Deres forslag innebærer at innsynsretten i budrundene om få måneder vil gjelde alle eiendomsmeglere. De reglene tar blant annet sikte på å sette en stopper for spekulasjoner om fiktive bud.

Fjerne mistanke

Til tross for at direktør Finn Tveter i NEF er sikker på at ingen eiendomsmeglere har gjort seg skyldige i fiktive bud, går han likevel inn for større åpenhet for å fjerne enhver mistanke.

- Vi har tidligere vektlagt budgivers behov for anonymitet. Imidlertid anerkjenner vi forbrukermyndighetene som en representant for budgiverne. Derfor vil vi åpne budrundene tilstrekkelig til at enhver mistanke om fiktive bud blir fjernet. Imidlertid må behovet for åpenhet og anonymitet fortsatt veies mot hverandre, sier Tveter til Dagens Næringsliv.

Tveter tror at det er nok at bare kjøperen får kjennskap til de øvrige budgivernes navn. Forbrukerombudet sier seg på sin side åpen for endringer i den fremlagte skissen.