Antall nye boliger 1980 - 2002

Det bygges færre boliger i Norge enn på 80-tallet, men flere enn i begynnelsen av 90-tallet.