- Alle bør sjekke flaska si

Gassflaskene vi nordmenn bruker til gassgrillene våre lever ikke for evig. Men hvor lenge skal de vare, og hvordan sjekker du at din ikke er for gammel?

<b>KONTROLL:</b> Alle gassflasker skal være merket med når de skal inn til kontroll. Det er det ikke alle som er - men nå skjerpes kravene. Og du bør kontrollere flaska di. Foto: KRISTIN SØRDAL
KONTROLL: Alle gassflasker skal være merket med når de skal inn til kontroll. Det er det ikke alle som er - men nå skjerpes kravene. Og du bør kontrollere flaska di. Foto: KRISTIN SØRDAL Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Alle gassflasker skal inn til periodisk kontroll (kalt revisjon), og dette skal i hovedsak gjøres hvert 10. år på alle typer gassflasker.

Men som Dinside avslørte i 2015 har ikke det blitt gjort godt nok, og det ble da antatt at rundt 500.000 gassflasker på det norske markedet ikke er kontrollert i henhold til reglene.

Det første du bør gjøre, er derfor å sjekke gassflaskene du har hjemme. Alle flasker skal være merket med dato for når den ble produsert eller kontrollert.

Pass på dette!

Tellef Johansen i firmaet LPG Konsulenten, oppfordrer alle til å sjekke flaska si.

- Alle bør sjekke flaska si - at den er produsert eller har vært inne til revisjon i perioden 2005 til 2015. Fremkommer ikke dette tydelig på flaska, er den ikke lenger godkjent - og bør returneres til gasselskapet som så er pliktig til å erstatte den med en godkjent flaske, uttalte Johansen til Dinside i fjor sommer.

Han hevder overfor Dinside at ansvaret for at fylt flaske ikke er for gammel, altså utenfor revisjonsintervall, ligger hos gassleverandøren.

LES OGSÅ: Store prisforskjeller på gassflasker

Skal være merket

Ifølge EØS-regelverket skal alle flaskene være merket med utløpsdato. Dette spesifiseres også i den nye forskriften. Men det er veldig mange flasker som ikke er merket med neste revisjonsdato.

Jan Øistein Kristoffersen, rådgiver ved enhet for industrisikkerhet og transport i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), sier til Dinside at det er et avvik fra transportreglementet der dette ikke er gjort.

- Det har alltid vært slik at man skal ha dato for neste periodiske kontroll på flaska, og det er det de som gjør revisjonen som skal sette, sier Kristoffersen.

- Kravene har vært der hele tiden. Og overfor forbrukerne er det det ryddigste, uttaler Kristoffersen til Dinside.

PÅFYLL? Det er mange måter å etterfylle eller kjøpe nye gassflasker på, du kan blant annet bytte flaska i en automat. Men da kan du ikke sjekke hva som står på flaska, før du har betalt. Foto: KRISTIN SØRDAL
PÅFYLL? Det er mange måter å etterfylle eller kjøpe nye gassflasker på, du kan blant annet bytte flaska i en automat. Men da kan du ikke sjekke hva som står på flaska, før du har betalt. Foto: KRISTIN SØRDAL Vis mer


Så hva kan vi som forbrukere gjøre, for å etterse at vi ikke ender opp med en gassflaske som er for gammel i forhold til bestemmelsene?

Dette bør du gjøre

I dag er det i hovedsak tre måter du kan kjøpe eller fylle gass på:

  1. Du kan kjøpe hos en forhandler, hvor du tar med flasken din og bytter den mot en annen flaske som du får utlevert over disk. Du har da mulighet til å sjekke datostempling på flasken.
  2. Du kan ta med gassflasken din til en fyllestasjon, hvor flasken fylles mens du venter. Du får da med deg din egen flaske tilbake.
  3. Du kan bytte flaske i gassautomater, hvor du mater inn din gamle flaske inn i et skap og får en ny flaske tilbake. Men her har du ingen kontroll på hva som kommer ut av automaten.

- Min oppfordring er at du bør fylle et sted hvor de sjekker flaska. De fleste skadene og farene er det nemlig mulig å se visuelt, sier Kristoffersen i DSB.

Han understreker at de per i dag ikke har noen kvalifisering for de som driver med fylling av gass på fyllestasjoner, men at det stilles de samme kravene med tanke på kompetanse til alle som fyller gass på flasker - og det er brannvesenet i kommunene som skal påse at dette går korrekt for seg.

Det er også gjennomført en Mystery Shopper-undersøkelse i 2014, i regi av Norsk Petroleumsinstitutt, som viste at det ved noen fyllestasjoner ble fylt gass uten visuell inspeksjon av flaskene, det ble fylt på flasker som var for gamle, og flaskene ble ikke merket med fyllestasjon, som de ifølge regelverket skal gjøre.

DSB påpeker i høringsbrevet til den reviderte forskriften som nå er trådt i kraft, at de ikke finner det bevist om det medfører riktighet at fyllestasjonene ikke følger retningslinjene.

På metallflasker bør du se etter rust, og ellers være på utkikk etter fysiske skader.

Propangass skal også være tilsatt et luktstoff, slik at du skal få et varsel der om det er en lekkasje.

- Men jeg vil tro at den statistiske sjansen for å bli berørt av en gassflaske med en farlig feil som ikke er mulig å se, den er liten, hevder Kristoffersen overfor Dinside.

LES OGSÅ: Sjekk datostemplingen på gasslangen

Hva sjekkes på 10-års kontrollen?

SJEKKET DATO? Har du gassgrill, lønner det seg å kontrollere gassflaska. Foto: KRISTIN SØRDAL
SJEKKET DATO? Har du gassgrill, lønner det seg å kontrollere gassflaska. Foto: KRISTIN SØRDAL Vis mer


10-års kontrollene er omfattende, og viktige for at det ikke skal oppstå uønskede konsekvenser som følge av slitasje og elde. Gjennom et livsløp blir gassbeholderne utsatt for både støt og andre ytre påvirkninger som kan skade beholderne.

Alle beholdere skal derfor gjennomgå en visuell inspeksjon ved fylling av gass, som omfatter sjekk av synlige skader på flasken og kontroll av ventilen.

De største faremomentene ved å kun basere seg på visuelle inspeksjoner, er likevel at det er mange og alvorlige skader man vil se ved en ren visuell inspeksjon.

- En av prøvene er en trykkprøve, som noen feiler i, men mange blir tatt ut ved visuell inspeksjon. På stål er det innvendig, dyp rust som kan være en fare. På kompositt er det ofte skade som er påført utenfra, men som er vanskeligere å oppdage på kompositt enn på stål. Husk også at komposittflaskene tåler mindre ytre påvirkning, enn en stålflaske, forteller Kristoffersen til Dinside.

På en revisjon av stålflasker, skrus ventilen av, flaskene rengjøres inni, de blir sandblåst og malt, rust fjernes, og beholderne trykktestes - og ventilene skiftes.

- Man vet ikke hva som kan skje

Har du kontrollert gassflaska di? (Avsluttet)
Nei, det har jeg aldri tenkt på.(73%) 1666
Ja, det passer jeg på å gjøre.(22%) 493
Jeg tror det, men er litt usikker.(6%) 131
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


I Sverige har man streng praksis på bytte av flasker når de skal inn til 10-års service.

- Hvilken risiko utgjør det, med gassflasker som er for gamle i forhold til revisjonsintervallene?

- Man vet ikke hva som skjer, dersom det går for lang tid mellom kontrollene. Når man setter opp et krav om at man skal ha kontrollene med et visst mellomrom, da tar man i såpass kraftig for at det ikke skal inntreffe noen ting, sier Lars Synnerholm, gassekspert hos den svenske Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som tilsvarer norske DSB, til Dinside.

Men: Han presiserer likevel at han ikke kjenner til noen ulykker på grunn av at flaskene har blitt slitt over tid.

Det er altså en føre-var-holdning som er lagt til grunn.

- Om ulykkene skulle øke etter 11 eller 12 år, er ikke noe man vet. Vi har ingen tall på hvor lenge man skal kunne bruke flasken uten tilbakevennende kontroll, og det finnes heller ikke hos gassselskapene, uttaler Synnerholm.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!