Alarm, alarm: Spar 60 %

Se deg om før du plukker ut en boligalarm. Prisene varierer nemlig kraftig.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Alarm, alarm: Spar 60 %

Boligalarmer får tyver til å se rødt. Derfor kan det være en smart løsning for deg som er redd for å få slike på besøk. Statistikken viser nemlig at antall innbrudd går markant ned når en alarm installeres.


- Vi har en formening at om lag 18-20 prosent av norske husstander har en boligalarm. Det har vært en kraftig vekst i markedet, for i 2001 var det bare om lag 12 prosent som hadde det. Ifølge forsikringsbransjen skjer om lag 97 prosent av alle innbrudd i boliger uten alarm, sier markedssjef Reiulf Johansen i divisjon alarm i Falck Norge.

Informasjonssjef i If Skadeforsikring, Emma Elisabeth Vennesland, bekrefter dette.

- Vi ser at det veldig sjelden skjer innbrudd i boliger hvor det er installert alarm. Men vi har ikke helt konkrete tall på dette, sier Vennesland.

Det kan altså være god business å bruke litt penger på å sikre seg.

Store prisforskjeller

Men går du med tanker om å få en boligalarm, bør du i aller høyeste grad sjekke markedet før du biter på den første og beste selgeren.

Vår pristest viser nemlig at det er enorme prisforskjeller på nesten like produkter.

BOLIGALARM

Har du en boligalarm? (Avsluttet)
Ja(52%) 636
Nei, men vil snart ha det(27%) 338
Nei(21%) 258
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

I testen har vi tatt utgangspunkt i både trådløse og trådbaserte alarmer, og regnet ut kostnadene basert på henholdsvis ett og tre år. Dessuten har vi kun tatt med alarm-leverandører som tilbyr produktene sine til store deler av landet, eller de mest folkerike landsdelene. Det finnes altså mange små vaktselskaper som vi ikke har vurdert - vet du om slike kan du fortelle om dem i diskusjonsgruppen nederst i artikkelen.


Uten en tråd

Billigste trådløse alarm (sett over ett år - selv om bindingstiden er 3 år) får du gjennom Norvakt. Årlig kostnad er 4.303 kroner. Norvakt tilbyr imidlertid kun produktet til kunder i Oslo og Akershus.

Ser man på kostnadene over tre år, er det Securitas Direct som er billigst med totale kostnader på 11.504 kroner. Selskapet tilbyr boligalarm til hele landet.

Verstingen på trådløs alarm er Hafslund Sikkerhet, som krever hele 8.778 kroner for ett år, eller 18.354 kroner for tre år. De er dermed hele 60-100 prosent dyrere enn det billigste alternativet.

KLIKK HER FOR Å SE ALLE PRISENE PÅ TRÅDLØSE BOLIGALARMER

Falck Norge verst

Ser man på prisene på trådbaserte boligalarmer, er det fremdeles Norvakt som er billigst. De tar 2.965 kroner når man ser på kostnadene over ett år. Ses kostnadene over tre år, er Norvakt fremdeles billigst med en pris på 8.893 kroner. Haken er imidlertid at selskapet kun tilbyr alarm i Oslo og Akershus, og at bindingstiden er tre år.

Dyreste trådbaserte alarm i testen er fra Falck Norge som tar 7.578 kroner for ett år, og 14.754 kroner for tre år. Dermed er de mellom 65 og 155 prosent dyrere enn det billigste alternativet.

KLIKK HER FOR Å SE ALLE PRISENE PÅ TRÅDBASERTE BOLIGALARMER

Alarm-innhold

For å gjøre pristesten så rettferdig som mulig, har vi bedt alle selskapene om priser på to ting: En pris på den billigste trådløse boligalarmen, og en pris på den billigste trådbaserte boligalarmen.

Vi har konsekvent bedt om å få priser på utelukkende boligalarm. Derfor inneholder prisene ikke produkter som utløser alarm ved for eksempel vannskader eller røykutvikling. I tillegg har vi kun tatt med produkter som inkluderer oppkopling mot en døgnbasert alarmsentral, hvor en vakt vil dra ut til boligen dersom det utløses en alarm.

HER KAN DU SE FORUTSETNINGENE FOR ALLE ALARMPRODUKTENE.

Flere alarmselskaper opererer med kontinuerlige "kampanje-priser". I de tilfellene hvor disse prisene er tilgjengelige for "alle", er de benyttet i pristesten. Kampanjeprisene går som oftest ut på at installasjons/oppstartskostnaden er på en krone.

Ingen kvalitetstest

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at pristesten ikke er en kvalitetstest. Vi har derfor ikke hatt anledning til å sjekke kvaliteten hos de ulike leverandørene.

Det vi imidlertid har gjort, er å plukke ut alarm-produkter som har et så likt innhold som mulig.

Break-even

Noen alarmselskaper opererer med ulike prisstrukturer for det samme produktet. For eksempel har Vaktservice to prismodeller: 5.990 kroner i etablering, og 199 kroner per måned, Eller: 1.000 kroner i etablering, og 299 kroner per måned. Hva er billigst?

For å finne ut det, kan vi sette opp følgende formel:

1000 + 299x = 5.990 + 199x, hvor x er antall måneder. Løsningen på ligningen er x=49,9. Det betyr at på klokkeslaget 49,9 måneder (tilsvarende fire år og to måneder), er de to modellene like dyre eller billige. Men før dette tidspunktet er modellen med lav etableringskostnad billigst, og etterpå er modellen med høy etableringskonstnad billigst.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Poenget er å finne ut hvor lenge man anslår at man vil ha alarmen. Er det snakk om en kort årrekke, vil det som oftest være modellen med lav etableringskostnad som vil være mest lønnsom, og omvendt.

Merk at dette kun er et regneeksempel, "break-even-pointet" vil selvsagt variere fra selskap til selskap, og fra modell til modell.