http://huseierne.no/upload/Utredninger%20-%20rapporter/2011/Eiendomsskatt%20i%20kommunene%202001%20-%202009.pdf