10 Tips for utleie

[Ugjyldig objekt (NAV)]

 • Referanser.
  Mange studenter har vært leietagere før. Sjekk alltid deres referanser for å være på den sikre siden. Har de etterlatt et godt inntrykk etter tidligere leieforhold, kan det lønne seg å leie ut til dem, framfor en som er villig til å betale en høyere pris.
 • Depositum.
  Husk å ta depositum. Inntil seks måneders leie kan settes på sperret konto i banken til sikkerhet for husleien og eventuelle skader. Merk at pengene er leiers, og at de ikke kan disponeres av deg som utleier i leieperioden. Kontakt banken din for å opprette en depositumkonto!
 • Kontrakt.
  Skriv alltid kontrakt! Bruk gjerne vår gratis leiekontrakt. Leieforholdet kan enten være oppsigelig, eller tidsbegrenset. Tidsbegrensede avtaler kan være en fordel, fordi du da vet når leieforholdet skal avsluttes.
 • Husk å ha et "særlig tvangsgrunnlag", det vil si en utkastelsesklausul i kontrakten. Dette er tatt inn som et eget punkt i vår kontrakt. På den måten kan leieforholdet avsluttes ved namsmyndighetenes hjelp dersom leien ikke blir betalt i tide, eller leier nekter å flytte ut etter at leieforholdet er over. Uten en slik klausul står du som utleier langt svakere.
 • Kontrakt & nøkkel.
  Skriv under kontrakten før du gir fra deg nøklene. Glemmer du dette kan du risikere at leietageren ikke skriver under kontrakten, og leieforholdet blir da kun regulert av Husleieloven.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Som utleier kan du da komme noe dårligere ut. Blant annet har du da ikke noe "særlig tvangsgrunnlag" som beskrevet i punktet ovenfor.

 • Ha separat strøm og telefonabonnement. La alltid leier ha egne abonnementer på telefon og strøm hvis det er mulig. Om dette er vanskelig bør dere avtale a-konto innbetalinger, med en årlig avregning til dekning av utgiftene.
 • Inspiser etter 14 dager.
  Når leieforholdet er over har utleier fjorten dager på seg til å se over leiligheten og reklamere over eventuelle skader. Skader som reklameres senere kan det ikke søkes erstatning for.

  Er du så uheldig at du må gå til forliksrådet for å få avgjort en tvist om erstatning bør det skje innen to måneder etter at leieforholdet er over. Da kan du nemlig la depositumet stå sperret inntil tvisten er avgjort.

 • Les kontrakten nøye!
  Jo bedre du har satt deg inn i kontrakten jo sterkere vil du stå. Dette gjelder selvfølgelig også leietager! Ta dere god tid til å gå igjennom kontrakten sammen. Det er mye å lære ved å sette seg inn i kontraktens enkeltheter.
 • Gå igjennom.
  Før innflytting bør dere gå igjennom rommet/leiligheten sammen, og skrive ned innbo og løsøre. Merk av alt som det er noen mangler ved, så slipper dere å bli uenige når leieforholdet er over. Denne prosedyren gjentar dere selvfølgelig ved leieforholdets slutt.
 • Vær korrekt, men fleksibel.
  Pass på at du ikke henger deg opp i dine egne kjepphester, fleksibilitet er nøkkelordet. Et godt personlig forhold mellom partene er alltid en fordel. Husk at de aller fleste leieforhold avvikles uten problemer, men at vi som regel kun hører om tilfellene der utleier og leietager har oppført seg som hund og katt.
Lykke til!