En rundtur på Stortinget

Fra inngangshall til Stortingssal - her kan du se Stortinget i bilder.

LøvebakkenStortingsbygningen slik vi kjenner den i dag, ble innviet 5. mars 1866. Forut for innvielsen lå 30 års strid om beliggenhet og bygningsmessig utførelse. Den svenske arkitekten Emil Victor Langlets forslag ble vedtatt med 59 mot 47 stemmer.

 • Tilbake til innledningen

 • Originalen


  Opprinnelig var Stortinget bygget med Stortingssalen på fremsiden, og Lagtingssalen med utsikt bakover. Senere er det kommet påbygg på baksiden mot Akersgata, som lukker Lagtingssalen inne, så herfra ser man nå bare over på kontorene. Modellen står i Historisk Sal i Stortinget.

 • Tilbake til innledningen

 • Inngangspartiet


  Inngangspartiet ligger midt på, men det er ikke her du kommer inn om du skal på omvisning. Publikumsinngangen er i Karl Johans gate 22. Det er også her du går inn om du vil følge Stortingets forhandlinger fra publikumsgalleriet i Stortingssalen.

 • Tilbake til innledningen

 • Kongen


  Kongen er den eneste norske borger som ikke har adgang til Stortinget. Han kan kun komme hit etter invitasjon. Portretter av Kong Harald, Kong Olav og Kong Haakon henger i trappehallen.

 • Tilbake til innledningen

 • Dekorativt


  Et gedigent kunststykke av stein møter oss når vi går opp trappen til vandrehallen.

 • Tilbake til innledningen

 • Historisk Sal


  Tidligere var det arkiv under hvelvingene her, men nå er rommet gjort om til Historisk Sal. Her finner vi blant annet en nøyaktig håndskrevet kopi av Grunnloven. Andre viktige dokumenter ligger også på utstilling her inne.

 • Tilbake til innledningen

 • Portretter


  Alle stortingsrepresentanter gjennom tidene er portrettert, og omkring 3.000 bilder av folkevalgte henger på veggene i Stortinget.

 • Tilbake til innledningen

 • Vandrehall


  Tidligere var Vandrehallen en åpen bakgård, der en stor pipe dominerte. Nå er hele arealet dekket med overlys-tak, og inne i midten ligger Vandrehallen, som du sikkert kjenner igjen fra utallige TV-intervjuer med rikspolitikere.

 • Tilbake til innledningen

 • Lagtinget


  På byggets opprinnelige bakside ligger Lagtingssalen. Den er langt mindre enn Stortingssalen, og spiller heller ikke samme rolle som den gjorde tidligere.

 • Tilbake til innledningen

 • Fra Lagtingssalen


  En detalj fra Lagtingssalen.

 • Tilbake til innledningen

 • Eidsvollsgalleriet


  Eidsvollsgalleriet vender ut mot Karl Johan. Her henger portretter av eidsvollsmennene. Terbhoven benyttet dette rommet som kontor i krigsårene.

 • Tilbake til innledningen

 • Eidsvollsmenn


  Øverst ser vi portrettet av Nicolai Wergeland, mannen som blant annet stod bak å stemme inn den beryktede jødeparagrafen i Grunnloven. Han var også faren til Henrik Wergeland, som senere stod bak at den samme paragrafen ble fjernet.

 • Tilbake til innledningen

 • Lysekrone


  Detalj fra Eidsvollsgalleriets tak.

 • Tilbake til innledningen

 • Restaurert


  7. juni-rommet ble restaurert i år 2000, og brukes nå til statsbesøk. Her ser du rester av den opprinnelige dekoren, som dannet grunnlag for restaureringen.

 • Tilbake til innledningen

 • 7. juni-rommet


  I 7. juni-rommet står denne vasen som er en gave fra Frankrike. Riksløven dominerer dekoren.

 • Tilbake til innledningen

 • Detaljer


  Intrikat dekor, vakkert restaurert i taket i 7. juni-rommet.

 • Tilbake til innledningen

 • Inn i maktens rom


  Dørene fører inn til den røde Stortingssalen.

 • Tilbake til innledningen

 • Stortingssalen


  Stortingssalen, som ble utvidet og restaurert på 50-tallet. Nå står den foran nye restaureringsarbeider som skal pågå blant annet i sommer. På bildet ser vi også DinSides omviser Fredrik Giertsen, en av ti ansatte i betjentkorpset som blant annet arbeider med omvisninger på Stortinget.

 • Tilbake til innledningen

 • Presidenten


  Her sitter Stortingspresidenten under Stortingsforhandlinger. Foran ser vi tre stoler som tilhører referentene. På veggen henger Oscar Wergelands berømte maleri av Eidsvollsforsamlingen fra 1814. Bildet ble malt på basis av portretter i 1885.

 • Tilbake til innledningen

 • Setene


  Stortingsrepresentantene sitter på godt polstrede seter som også er tegnet av arkitekt Langlet. Stolene er plassert i vifteform i halvsirkelen som utgjør salen. De sitter geografisk og alfabetisk sortert etter valgdistriktene, altså fylkene.

 • Tilbake til innledningen

 • Statsministerens stol


  Her sitter statsministeren når han er i tinget for å svare på spørsmål, og orientere om regjeringens arbeide.

 • Tilbake til innledningen

 • Detalj fra taket


  Dekoren i Stortingssalen er storslått. Her ser vi detaljer fra taket under galleriene.

 • Tilbake til innledningen

 • Opprinnelig dekor


  I dag er Stortingssalen kraftig dominert av rødt og gull. Her ser vi imidlertid et avdekket stykke av salens opprinnelige dekor, der det synes som om veggene har vært hvite med border.

 • Tilbake til innledningen

 • Stortingsrestauranten


  I Stortingsrestauranten kan representantene nyte sine måltider i fred for forstyrrende kameralinser, mobilsamtaler og personsøkere.

 • Tilbake til innledningen