<B>DÅRLIG TIMING: </B>Ferien er ment for å lade batteriene. Men er du syk, er ikke batteriene særlig ladbare. Nå skal du derfor lettere få erstattet feriedager som tilbringes i sykesenga.  Foto: ALL OVER PRESS
DÅRLIG TIMING: Ferien er ment for å lade batteriene. Men er du syk, er ikke batteriene særlig ladbare. Nå skal du derfor lettere få erstattet feriedager som tilbringes i sykesenga. Foto: ALL OVER PRESSVis mer

Syk midt i ferien?

Nå blir det lettere å utsette feriedagene til når du bli frisk.

Blir du syk før ferien din, slik at sykdommen krasjer med planlagt ferie, har du krav på å få utsatt ferien.

Blir du syk i løpet av ferien din, har regelverket inntil nå vært mer komplisert.

Men en endring i ferieloven gjør at du framover skal gå glipp av mindre feriekos enn tidligere.

Les også: Slik unngår du å bli syk i ferien

Ferieloven endres

I dag må du være arbeidsufør i minst seks virkedager før du får krav på en slags kompensasjon. Ferielovens paragraf 9 lyder nemlig:

«Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør minst seks virkedager i ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.»

Men dette har vist seg å være i strid med feriereglene for EØS-området, slik at loven fra og med 1. juli skal lyde:

«Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.»

Har du vært syk i ferien før?

(Avsluttet)
Ja, men fikk ikke mer ferie(51%) 1283
Nei(26%) 665
Ja, og fikk erstattet feriedager(23%) 571
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Så du forskjellen? Fra og med 1. juli holder det altså å være syk én virkedag før du får krav på ferieerstatning i ettertid.

Derfor kan det lønne seg å ha to reiseforsikringer

Hva har du krav på?

  • Fra og med første feriedag hvor du er så syk at du anses som helt arbeidsufør, har du krav på å få feriedagen tilbake senere på året. Du får én dag per virkedag du er syk, inkludert lørdager. Så er du syk fra og med tirsdag til og med søndag, får du altså fem feriedager tilbake.
  • Feriedagene har du rett til å ta ut samme år. Om du selv vil, kan de eventuelt overføres til neste år. Men arbeidsgiver kan for eksempel ikke nekte deg å ta ut en uke du mistet i fellesferien etter fellesferien, bare fordi det ikke lenger er fellesferie.
  • Du må være 100 prosent arbeidsufør for å få krav på dette. Og du må dokumentere dette overfor arbeidsgiver med legeerklæring.
  • Du kan ikke utsette ferie på grunn av syke barn. Da må eventuelt du også ha blitt arbeidsufør som følge av dette.
  • Det spiller ingen rolle om du ligger på sofaen hjemme med influensa, eller på et hotell i Hellas med matforgiftning. Husk i så fall å oppsøke lege der du er, for å få en legeerklæring før du eventuelt har blitt frisk igjen.

SKAL VEDTAS: Stortinget må vedta lovendringen før den trer i kraft, men ingenting tyder på at så ikke skjer. Foto: PER ERVLAND Vis mer


EU: Skal nyte fritiden

Det er EU-domstolens uttalelser som gjør at Norge ser seg nødt til å endre loven for å være i tråd med resten av EØS-landene.

Domstolen legger vekt på at arbeidere har rett til å «hvile ud og have en periode til rådighed, hvorunder han kan slappe af og nyde sin fritid». Og de godtar dermed ikke at arbeideren må ha vært syk før ferien begynte, eller ha vært syk i seks dager, for å få krav på utsatt ferie.

Den norske lovendringen har vært på høring og er ferdig behandlet i arbeids- og sosialkomiteen. Arbeids- og sosialdepartementet har sendt saken videre til Stortinget som behandler saken 16. juni.

Alle av komiteens medlemmer, fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, er enige om at ferieloven må endres. Det er derfor ingenting som tyder på at ikke lovforslaget går gjennom i Stortinget.

Husk helsetrygdkort til ferien!