FOR MYE I BAGASJEN? Nå kan Tollvesenet ilegge forelegg for dobbelt så store mengder alkohol, tobakk og kjøtt, enn tidligere. Det betyr at saker som tidligere ble politianmeldt, nå ikke blir det. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB Scanpix
FOR MYE I BAGASJEN? Nå kan Tollvesenet ilegge forelegg for dobbelt så store mengder alkohol, tobakk og kjøtt, enn tidligere. Det betyr at saker som tidligere ble politianmeldt, nå ikke blir det. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB ScanpixVis mer

Nye satser for forelegg ved smugling

Nå kan Tollvesenet bøtelegge flere

Nå kan du få forelegg for dobbelt så store mengder som før, før du risikerer politianmeldelse og anmerkninger på rullebladet ditt.

APPTollkvotene regulerer hvor mye vi kan ha med oss inn i Norge etter utenlandstur. I tillegg til de velkjente tobakk- og alkoholkvotene, er det også kvoter på noen typer mat, drivstoff, blomster og endel andre varer - og det er en verdigrense som bestemmer hva disse varene kan koste for at du skal kunne ta det med inn i landet uten å betale toll til Norge.

Tar du med deg mer enn det du har lov til ifølge kvotene og verdigrensa, og Tollvesenet oppdager det, kan du bli ilagt forenklet forelegg av Tollvesenet, men dette er kun opptil en bestemt mengde.

Har du med deg mer enn dette, blir du politianmeldt.

Flere forelegg og færre politianmeldelser

Nå har Stortinget gitt Tollvesenet utvidet adgang til å ilegge forenklet forelegg, for større mengder enn tidligere:

Sonja Finne, underdirektør i Tolldirektoratet. Foto: Tolldirektoratet Vis mer

- Med unntak for drivstoff er det vedtatt å doble mengde- og verdigrensene i tollforskriften § 16-9-2 første ledd. For alkohol og tobakk er det hovedsakelig laget tre nye intervaller og bøtebeløpene er henholdsvis 4.500 kroner, 7.000 kroner og 9.500 kroner for alkohol, og 3.600 kroner, 6.100 kroner og 8.600 kroner for tobakk, forteller Sonja Finne, fungerende underdirektør i Tolldirektoratet, til Dinside.

Endringene innebærer at tollmyndighetene vil kunne ilegge forenklet forelegg dersom bøtebeløpene til sammen ikke overstiger 20.000 kroner.

- Dette betyr egentlig for folk at personer som smugler større mengder varer (heriblant alkohol, tobakk og kjøtt) nå kan få saken avgjort på stedet hos Tolletaten ved å betale en bot, sier Finne.

Til og med 31.12.2016 måtte disse tilfellene anmeldes til politiet.

- Mindre jobb for politiet og tolletaten

Sakene det er snakk om, er mindre tollovertredelser for ulovlig innførsel av varer innenfor fastsatte mengde- og verdigrenser. Saker med ulovlig innførsel av varer over disse grensene, anmeldes til politiet og behandles som vanlige straffesaker.

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet. Foto: Rune Kongsro/Finansdepartementet Vis mer

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet sier til Dinside at dette er et ledd i regjeringens ønske om å styrke grensekontrollen.

- Nå kan mindre tollovertredelser avgjøres raskere og mer effektivt ved at Tolletaten kan ilegge forenklet forelegg. Det vil bli færre saker som må anmeldes til og behandles av politiet. Tolletatens, politiets og påtalemyndighetens arbeid med de mindre alvorlige sakene vil derfor lettes, samtidig som en umiddelbar følbar reaksjon vil ha en god preventiv effekt på de som smugler. Overtredelsene det er tale om er saker der overtrederen tas på «fersk gjerning» av tollerne i grensekontrollen, sier Næsje til Dinside.

- Personene som blir stoppet for kontroll og oppdaget, får saken sin avgjort enkelt og greit og raskt på stedet. Personene må betale en bot, men havner ikke i bøte-/strafferegisteret - også kjent som «rulleblad» hos politiet. Politiet slipper arbeide og oppfølging av sakene som tidligere måtte anmeldes. Tolletaten slipper merarbeide med å skrive anmeldelser til politiet. Det er raskere og enklere å fylle ut foreleggsblanketten der og da på stedet, sier Finne til Dinside.

Slik blir de nye grensene

Ved beslag i grensekontrollen av enkelte varetyper som alkoholholdige drikker og tobakk kan Tolletaten inndra varene og ilegge forenklet forelegg. Det samme gjelder når andre varer over beløpsgrensen for reisegods innføres ulovlig.

Tolletatens myndighet gjelder imidlertid bare for beslag innenfor begrensede mengder eller verdier. Her er de nye grensene:

  • Alkohol med alkoholinnhold 22 - 60 volumprosent - inntil 10 liter
  • Alkohol med alkoholinnhold 7 - 22 volumprosent - inntil 20 liter
  • Alkohol med alkoholinnhold 2,5 - 7 volumprosent - inntil 100 liter
  • Sigaretter, sigarer, sigarillos mv. - intil 2.000 stk.
  • Snus, skråtobakk og røyketobakk - inntil 2.000 gram
  • Kjøttvarer - inntil 80 kg
  • Andre varer - verdi inntil 20.000 kroner

Bøtesatsene som gjaldt i 2016 er ikke endret - det er kun kommet til nye intervaller.

- Gå på rødt!

Både Tolletaten og Finansdepartementet sier til Dinside at de forventer en økning i forelegg som skrives ut.

- Tolletaten utstedte 51.949 forenklede forelegg i årene 2013-2015. På bakgrunn av Tolletatens beslagsstatistikk over antall beslag av alkohol- og tobakksvarer har en arbeidsgruppe med representanter fra påtalemyndigheten og Tolletaten anslått at en dobling av mengde- og beløpsgrensene for ileggelse av forenklet forelegg vil innebære at ytterligere om lag 450 beslag av alkohol- og tobakksvarer kan avgjøres med forenklet forelegg hvert år, sier statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet til Dinside.

Finne i Tolletaten uttaler at en større kjennskap og publisering av regelendringene i media, kanskje vil påvirke at endringen blir mindre enn forventet.

- Vi håper at regelendringen kan påvirke folk til å rette seg etter gjeldende regelverk. Dvs.: Ikke smugle. Gå på rødt, og angi varer til fortolling på lovlig måte, oppfordrer underdirektør Finne i Tilldirektoratet.

Her er de nye satsene for forelegg ved overskridelse av tollgrensene for alkohol, tobakk, kjøttvarer og drivstoff:

Brennevin: Alkoholinnhold fra og med 22,1 til og med 60 volumprosent, inntil 10 liter drikke:
Antall liter  Beløp 
Til og med 1 400
Derover til og med 2 800
Derover til og med 3 1600
Derover til og med 4 2500
Derover til og med 5 3400
Nytt: Derover til og med 6 4500
Nytt: Derover til og med 8 7000
Nytt: Derover til og med 10                 9500
Alkoholinnhold over 7,0 til og med 22 volumprosent, inntil 20 liter drikk:
Antall liter Beløp
Til og med 2 400
Derover til og med 4 800
Derover til og med 6 1600
Derover til og med 8 2500
Derover til og med 10 3400
Nytt: Derover til og med 12 4500
Nytt: Derover til og med 16 7000
Nytt: Derover til og med 20                                            9500
Alkoholinnhold fra og med 2,5 til og med 7,0 volumprosent, inntil 100 liter drikk:
Antall liter  Beløp 
Til og med 10 400
Derover til og med 20 800
Derover til og med 30 1600
Derover til og med 40 2500
Derover til og med 50 3400
Nytt: Derover til og med 60 4500
Nytt: Derover til og med 80 7000
Nytt: Derover til og med 100                                9 500 kr                                                  9500
Sigaretter, sigarer eller sigarillos, inntil 2.000 stk:               
Antall  Beløp 
Til og med 400 400
Derover til og med 600 800
Derover til og med 800 1600
Derover til om med 1.000 2500
Nytt: Derover til og med 1.200 3600
Nytt: Derover til og med 1.600 6100
Nytt: Derover til og med 2.000 8600
Snus, skråtobakk og røyketobakk, inntil 2.000 gram:  
Antall gram Beløp
Til og med 500 400
Derover til og med 750 800
Derover til og med 1.000 1600
Nytt: Derover til og med 1.250 2500
Nytt: Derover til og med 1.500 3600
Nytt: Derover til og med 2.000         6100
Kjøttvarer, inntil 80 kg:                                                   
Antall kg Beløp
Til og med 10 400
Derover til og med 20 800
Derover til og med 30 1600
Derover til og med 40 2500
Nytt: Derover til og med 60 4500
Nytt: Derover til og med 80 6500
Drivstoff:                         
Antall liter Beløp
Til og med 100 400
Derover til og med 200 800
Derover til og med 400 1600
Derover til og med 500 2500
Derover til og med 600                                     3400
Andre varer til en verdi av inntil 20.000 kr:                         
Verdi i norske kroner Beløp
Til og med 2.800 400
Derover til og med 5.000 800
Derover til og med 7.500 1600
Derover til og med 10.000 2500
Nytt: Derover til og med 15.000 4500
Nytt: Derover til og med 20.000 6500

Les også:

Vi gir deg oversikten: Så mye alkohol og tobakk kan du ha med

Se alt det rare folk forsøker å smugle