<b>FORVIRRENDE:</b> Informasjonen på lønnsslippen kan være litt forvirrende. Feriepengegrunnlaget er utgangspunkt for beregning av årets feriepenger, men du får ikke utbetalt hele beløpet hvis du har månedslønn. Forklaringen er den femte ferieuka.  Foto: BERIT B. NJARGA
FORVIRRENDE: Informasjonen på lønnsslippen kan være litt forvirrende. Feriepengegrunnlaget er utgangspunkt for beregning av årets feriepenger, men du får ikke utbetalt hele beløpet hvis du har månedslønn. Forklaringen er den femte ferieuka. Foto: BERIT B. NJARGAVis mer

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Hvor mye du tjente i fjor avgjør hvor mye du får i feriepenger i 2016.

Mange arbeidstakere får feriepengene utbetalt i juni. Det er ferieloven som regulerer når feriepengene skal utbetales, og som utgangspunkt er dette i forbindelse med siste vanlige lønningsdag før ferien.

Det er hvor mye du tjente i 2015 som avgjør hvor stor utbetaling du kan vente deg.

Utenlandsferie: Reis før valutakursen stiger igjen

Så mye har du krav på

Ifølge Arbeidstilsynet skal feriepengene være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent.

Hvis arbeidsplassen din er bundet av en tariffavtale som gir fem ferieuker, er imidlertid den ordinære satsen 12 prosent. For arbeidstakere over 60 år er satsen 14,3 prosent.

Feriepengegrunnlaget er beløpet du får utbetalt som lønn og arbeidsvederlag i opptjeningsåret. For 2016 er det lønnen i 2015 som legger grunnlaget. Husk at feriepengene du fikk utbetalt i fjor ikke er en del av beregningsgrunnlaget, bare lønnen for de resterende arbeidsukene.

Synes du dette ble komplisert? Dinsides feriepengekalkulator regner ut beløpet for deg.

Trekk for femte ferieuke

Har du fem uker ferie, vil du som regel ikke få utbetalt hele beløpet som står oppført som «feriepenger til utbetaling» på lønnsslippen. Dette er forvirrende, men har en logisk forklaring.

Når feriepengene utbetales i juni, holdes det igjen lønn for de ukene du skal ta ferie. Ettersom det ikke er fem uker i en måned, trekkes de ekstra dagene av feriepengene. Satsen for feriepenger er økt fra 10,2 til 12 prosent for å ivareta dette.

Slik beregnes juniutbetalingen:

  • Månedslønn for juni (26 virkedager inkludert lørdag)
  • Pluss feriepenger til utbetaling
  • Minus lønnstrekk for fem uker (30 virkedager inkludert lørdag).

De fire dagene du har ferie utover en gjennomsnittlig arbeidsmåned, trekkes dermed fra feriepengene dine. Feriepenger til utbetaling er derfor reelt sett fire dagslønner lavere enn det som fremkommer på lønnsslippen din.

Merk at dette bare gjelder deg som har fast månedslønn. Har du timeslønn, får du både lønn og feriepenger utbetalt i juni.

For grundigere forklaring på hvordan arbeidsdager og og trekk forklares, ta en titt hos Visma.

(Artikkelen har vært publisert også tidligere)