Den kombinerte side- og hodekollisjonsputen

2001: Den kombinerte side- og hodekollisjonsputen

KOMBINERTE SIDE- OG HODEKOLLISJONSPUTER: På bildene sees to varianter. På det nedre bildet ser vi også utløste frontkollisjonsputer og en utløst knekollisjonspute på førerplass. Vis mer


Da hodekollisjonsputen ble introdusert, oppsto det et problem for mange bilprodusenter, som selvsagt ønsker å skilte med høyest mulig sikkerhet også for sine kabrioleter. For det første vil det være svært komplisert å montere hodekollisjonsputer i et nedfellbart kabriolet-tak. For det andre må man anta at kabriolet-eiere tidvis kjører med taket nedfelt, noe som vil innebære at en eventuell hodekollisjonspute ikke vil ha noen effekt. Derfor introduserte Mercedes-Benz i 2001 en kombinert side- og hodekollisjonspute for bruk i kabrioleter. Denne putetypen er basert på en sidekollisjonspute, men er forstørret i høyden, slik at den også skal beskytte forsetepassasjerenes hode.

Utbredelse: Vi har ikke full oversikt over utbredelsen av kombinerte side- og hodekollisjonsputer i kabrioleter, men har registrert at en rekke premiumkabrioleter er utrustet med teknologien.