Styr mot toppen

Se hva som skal til for å få plass rundt et styrebord. For kvinner burde det være forholdsvis enkelt: Bedriftene har nemlig ennå langt igjen for å oppnå 40 prosent kvinner i styrene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Hungrer du etter makt og deltakelse? Hvis du er kvinne, er det gode muligheter nå.

Før sommeren skal alle almenaksjeselskaper (ASA) nemlig ha en kvinneandel i styrene på minst 40 prosent - i teorien i alle fall.

Foreløpig er imidlertid kvinneandelen ikke langt over 10 prosent, og dermed er det altså noen som kommer til å få det travelt de neste tre månedene.

Dette kan bety at det blir plass til nettopp deg.

Får du plass? Vis mer

Din sjanse

Men hva er dine sjanser for å få en styreplass, eller i beste fall en formannsplass?

Vi har snakket med en rekke selskaper som har spesialisert seg i styrearbeid, for å få deres synspunkter.

For er det for eksempel mulig å få en styreplass selv om du ikke har en ledende stilling i en bedrift?

NB. Tipsene er relevante for alle, uansett om du er mann eller kvinne.

Si din mening

Debatten om kvinner i styrerommene har vært heftig. Og meningene er grovt sett delt i to: De som ønsker å kvotere kvinner inn i styrene, og de som mener at kvoteringen vil ha negative følger for kvinnene.

Kvotering av kvinner

Synes du at kvinnene bør
kvoteres inn i styrene? (Avsluttet)
Nei(79%) 179
Ja(18%) 40
Ingen mening(4%) 9
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Hva mener du?
Les mer om styrearbeid i våre tidligere artikler:
De ansatte har rett til styreplass
Hvem får styreplassene?
Sett kurs for styrebordet