Kanonvekst i løsarbeid

Antall lønnstakere på korttidsopphold har økt med 46 prosent på ett år, viser ferske tall.

I fjerde kvartal 2006 var det 55.343 lønnstakere på korttidsopphold i Norge. Dette er en økning på 46,1 prosent fra fjerde kvartal 2005. Personer fra EU-landene står for den største veksten, melder Statistisk sentralbyrå.

Med korttidsopphold menes opphold under 6 måneder, slik at personen ikke blir registrert som bosatt i Det sentrale folkeregisteret.

I tillegg var det i samme periode en vekst på 13.012 sysselsatte som innvandret i form av å bli registrert som bosatt.

>>>Se også: Vi trenger svenskene.

Over 30.000 fra utlandet

Uten tilstrømming av arbeidskraft fra utlandet, ville 30.000 jobber ikke vært utført siste året. Vis mer


Siste år var det derfor en samlet vekst i sysselsettingen på 30.419 personer som kom fra utlandet.

Det var 18.500 lønnstakere fra de nye EU-landene som var på korttidsopphold i Norge i 4. kvartal 2006. Det er 9.400 flere enn i 2005.

Polakker og litauere utgjorde de største gruppene fra de nye EU-landene. .

Flest fra nordiske land

Selv om lønnstakere fra de nye EU-landene har økt sterkt de siste årene, har fortsatt de fleste av de 55.343 lønnstakerne på korttidsopphold i Norge bakgrunn fra andre land enn disse. Flest hadde bakgrunn fra et nordisk land med drøyt 20.000 lønnstakere i 2006, en stigning på over 4.500 fra året før.

24,3 prosent av lønnstakerne på korttidsopphold var ansatt i bedrifter i bygge- og anleggsnæringen i 4. kvartal 2006. Deretter kom industri med 15,2 prosent og utleie av arbeidskraft med 13,7 prosent.

Fordelingen på næring varierer en god del med landbakgrunn. Arbeid innen bygg- og anlegg var typisk for de med bakgrunn fra Norden (29,2 prosent) og nye EU-land (30,7 prosent). Det var også mange lønnstakere fra nye EU-land i industri og utleie av arbeidskraft, med henholdsvis 19,5 prosent og 17,1 prosent. Fra de gamle EU-landene arbeidet en stor andel innen utvinning av olje og gass (16 prosent), bygg og anlegg (15,5 prosent) og utleie av arbeidskraft (15,3 prosent).

Kilde: www.ssb.no