Noen spørsmål om tid

Stilt av >
Når man ser utover i universet ser man også tilbake i tiden. På ett tidspunkt er de fleste enige om at universet var ett punkt, vil det da si at man ser tilbake på det punktet uansett hvilken retning man ser på i himmelretning?
Man snakker også stadig vekk om hvor gammelt universet er, og om det kommer til å kollapse på seg selv, eller utvide seg med større og større fart, men før universet fantes, fantes det heller ikke tid, hvordan kan man da spørre hvor gammelt universet er når det er det som definerer hva tid er? Tidsperspektivet har sikkert forandret seg iløpet av universets levetid. Kanskje universet ikke utvider seg raskere og raskere, men tiden går treigere og treigere.
Skriv et svar til spørsmålet...
2 svar

svarte:

Om du tek utgangspunkt i ei kule som har eksplodert (big bang) vil du heile tida sjå i retning fortida, men den har passert og kan ikkje sjåast på nytt. Skal du kunne den må lyset (biletet) av fortida bli reflektert. Alderen på universet vert definert som tida frå smellen.
Men for at noko skal kunne eksplodere må det finnast på eksplosjonstidspunktet og minimum litt før. Materien i universet må difor vera eldre enn universet slik me definerar det i dag.

svarte:

tid er vel noe vitenskapen ikke greier å forklare, men kun observere og beskrive. tid blir påvirket av gravitasjon, så man kan si at tid er relativt.
jeg har fortstått det slik av nye obervasjoner har bekreftet at universet utvider seg, og kommer til å gjøre dette til evig tid(tid, hmmm), det er ikke nok masse i universet til at det kan kollapse og implodere. hubble-teleskopet har greid å fotografere lys som stammer fra da universet var bare 380 000 år gammelt. og hva som var og hva som skjedde i det big bang skjedde vet man heller ikke, men det finnes gode teorier på hva som skjedde kort tid etter og fram til nå.

alle grunnstoff, utenom hydrogen og helium, har blitt dannet i soler og supernovaer i løpet av universets livsløp. det skjer fortsatt, vår sol har ca 1% tyngre grunnstoffer, skapt ved fusjon.
Skriv et svar til spørsmålet...