må man ha pass for å fly til danmark?

Stilt av
Skriv et svar til spørsmålet...
6 svar

svarte:

Legitimasjon holder. Bankkort eller førerkort holder

svarte:

Nei

svarte:

Nei .så lenge du er Nordisk og reiser innenfor norden ,trenger du ikke pass,Norden er Norge ,Sverige ,Danmark ;Finland ,og Island .Færøyene er også med .
Davy

svarte:

neida , i norden er vi passfrie!!!

svarte:

Innenlands eller til Sverige, Danmark, Island og Finland
I Norge trenger du ikke pass, men skal du fly, og sjekke inn bagasje, må du vise gyldig legitimasjon (førerkort eller bankkort med bilde, for eksempel). For resten av Norden trenger du heller ikke pass, men skal du fly, må du vise fram annen form for legitimasjon (førerkort eller bankkort med bilde).
dinside.no/817041/pass-visum-eller-id-kort

svarte:

I følge det jeg finner på Politiets sider så skal du ikke trenge pass ved reiser innenfor Norden, menjeg opplever at på flyplassene så krever de en form for dokumentasjon på hvem du er og ettersom pass er den eneste gyldige dokumentasjon for norske borgere så bør du ha et pass.

Norsk pass er eneste gyldige legitimasjon for norske borgere. For å reise utenfor Norden må du ha med gyldig norsk pass, også på reiser til land som er med i Schengen-samarbeidet. Du trenger passet som legitimasjon ved overnatting, banktjenester og lignende. Flyselskap vil kreve gyldig pass på utenlandsflygninger, noen også på reiser innenfor Norden. I Schengen-området må passet som hovedregel være gyldig 3 måneder etter hjemkomst.


Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass.

Hvem trenger pass?
Selv om norske borgere ikke er underlagt regulær passplikt ved grensepasseringer innen Schengenområdet, vil det kunne forekomme kontroller av reisedokumenter og identifikasjonspapirer fra tid til annen. Dette følger av Schengen-konvensjonen. Kun pass er gyldig som reisedokument og bekreftelse på norsk statsborgerskap. Ta derfor med pass på alle reiser utenlands, også på reiser innenfor Schengen-området.

Vilkår for rett til norsk pass er at søkeren dokumenterer sin identitet og sitt norske statsborgerskap. Særskilt dokumentasjon av statsborgerskapet gjelder først og fremst personer som tidligere har hatt utenlandsk statsborgerskap.


Skriv et svar til spørsmålet...