Hvor mye penger kan man ta over fra utlandet uten at det blir registrert?

Stilt av >
Tidligere var det en grense på 10.000 USD som Norges Bank hadde som grense for registrering.
Noen som vet hva grensen er pr idag?
Skriv et svar til spørsmålet...
2 svar

svarte:

Valuta
Ved innreise kan du ha med betalingsmidler for til sammen inntil NOK 25 000. Har du med verdier ut over dette, skal du gi melding på et skjema som du får hos Tollvesenet. Med betalingsmidler menes for eksempel norske og utenlandske sedler og mynter, sjekker/reisesjekker og andre verdidokumenter.
Kilde: toll.no

svarte:

Grensa for registrering tror jeg er den samme , 10,000 USD
Det er heller ingen endring av betalingsmidler du kan ha med deg .Kontanter ,sjekk.
Der er fortsatt kr 25,000,- som gjelder .Men det er jo stadig noe nytt etter den bank og finnans
krisa som kom så en liten sjekk med norges.bank.no vil kanskje oppdatere deg noe .
Det er jo lov og håpe på at det er en økning . toll.no er vel snart oppdatert i det nye året .Skriv et svar til spørsmålet...