Hvor kan man få den beste DNA-profilen?

Stilt av >
Mange nettsteder tilbyr å fastslå hvor i verden DNA-et ditt stammer fra. Mange ulike priser også.
Skriv et svar til spørsmålet...
2 svar

svarte:

..og interessant nok vil du ikke få samme svar fra to selskap heller.....

Foreløpig er det ingen private selskap som har store nok databaser til å kunne definitivt fastslå hvor ditt DNA "kommer fra". Ifm en undersøkelse på Uinversitetet i Edinburgh i fjor ble det testet ca 10 forskjellige selskap og alle kom med totalt forskjellige svar, med spredning fra Wales til Kazaksthan for mitt DNA....
Tilsvarende spredning så vi hos andre testpersoner, så konklusjonen er at foreløpig er det på stadiet like over "best guess".....

svarte:

Hei
Det spørs hva det menes med den beste DNA profilen. For å bestemme en DNA profil kan DNAet til hvilket som helst indvid testes for defekte gener eller gener som kan fremkalle et spesielt egenskap hos en organisme. For noen år siden ble The Human Gene Project der hensynet var å kartlegge det genetiske materialet i mennseskets DNA fullført. Men kartleggingen av menneskets gener betyr ikke at vitenskapsmenn er helt bevisst over funksjonen til disse genene.
Det er ikke for lenge siden det ble oppdaget at en stor andel av verdens befolknning er etterkommere av Djingiz Khan, Det er kanskje skuffende for mange men ganske logisk. I og med at i gamle dager sult og sykdomm rammet fattig folk og ikke barna til herskere som hadde råd til å ta seg av sine familier og i og med at slike herskere som Djingiz khan hadde stor apetitt for kvinner og spesielt kvinner i fra land som ble erobret så hadde de hadde store barneflokker etter seg når de døde. Dette har selvfølgelig ført til spredning av deres gener. Jeg tror det var ved å teste Y kromosomet for tilstedeværelsen av et gen som bare finnes i mongolske folkeslag var genetikere i stand til å finne etterkommere av Djingiz Khan.
Ifølge Teknisk ukeblad er det også blitt funnet ut at en stor del av svenskene eier gener som opprinnelig stammer fra midtøsten. Det finnes foreløpig flere firma som bestemmer slike DNA profiler , Jeg tror den beste måten å finne et bra firma som utfører en slik test er å lete etter dem i nettsteder til vitenskapelige blader slik som Illustrert vitenskap eller New Scientist .
Skriv et svar til spørsmålet...