Hvem eier eiendommen?

Stilt av
Person A eier en eiendom på ca 100 mål. Denne selger han til person B i 2004 for et betydelig beløp. Her blir det skrevet kontrakt med advokat. Tinglysing blir ikke foretatt.

2 år senere selger person A nok en gang eiendommen, da til person C for et mindre beløp. Her blir dokumentene tinglyst. Inne på eiendommen blir det overdratt en tomt til person A som bygger et hus der. Dette huset er i dag solgt til person D.

Innviklet, men hvem eier eiendommen??
Skriv et svar til spørsmålet...
4 svar

svarte:

# Når person A selger eiendommen på 100 mål 1.gang så er poengene at det BLIR skrevet
kjøpekontrakt men at overdragelsen IKKE blir tinglyst.

Konsekvensen av dette er at ettersom det er skrevet en kjøpekontrakt så er det person B
som er den korrekte eieren av eiendommen. Imidlertid så har person B ikke samtidig
blitt hjemmelsinnehaver til eiendommen ettersom kjøpet ikke ble tinglyst.

# Når person A 2 år senere selger eiendommen til person C så kunne han gjøre dette, da
det fremdeles var person A som hadde hjemmelretten til eiendommen. Men person A
begikk dermed også en kriminell handling ettersom person B jo eide eiendommen iflg.
kjøpekontrakt. Transaksjonen blir altså denne gang tinglyst.

# Person C overdrar endel av tomten til person A som bygger hus på denne. Dette er greit
nok for person C ettersom han har hjemmelsadgangen, men når det gjelder person A så
vet han jo at denne tomtedelen i virkeligheten ikke tilhører C. Person A handler altså
mot bedre vitende når denne transaksjonen gjennomføres.Person A bygger hus på sin
overdratte del av tomten.

# Så selger person A til person D.

Svaret blir at eiendommen eies av person C, men også at person B både kan anmelde
person A for svindel og kreve refusjon av kjøpesummen i 1.ledd.

lykke til med oppgaven

svarte:

Person B er eier av eiendommen. Mellom partene er en avtale ( kontrakt via advokat )
bindene uten tinglysning.Det er betalt ihht kontrakten.
viover60.no/lover-regler/lurt-tinglyse.html

svarte:

Person B eier eiendommen dersom det er skrevet en kontrakt. Da trenger man ikke tinglyse.

svarte:

C eier hele eiendommen om tomten som det ble bygget på ikke ble tinglyst.
-mulig jeg tar feil.
Skriv et svar til spørsmålet...