Hva er forskjellen mellom sarkasme og ironi?

Stilt av >
Hei!
Jeg har lenge lurt på en ting. Jeg har blitt lært at sarkasme er når man sier en ting, og mener en annen. Slik som, "Åja, jeg bare elsker dette" - åsså mener de at de egentlig hater det. Mens ironi er mer som, at man (ubevisst) sier for eks "jeg hater når folk fletter inn engelsk i setningene sine. Det er bare losers som gjør det" - dette og for eksempel hvis det skjer noe som "styres" av skjebnen som kan virke ironisk. Det virker som folk bruker ordene om hverandre, eller ihvertfall at de bruker order ironi (sier at de var ironisk) når de kanskje mener sarkasme.

Er det rett å si at man var ironisk (når man sier for eks "neida, det gjør iiiingenting...:" og mener at det faktisk gjorde noe. Jeg ville sagt at jeg var sarkastisk, og om jeg ikke husker helt feil, så var det en norsklærer på ungdomsskolen som "pakket" dette på meg.

Noen som vet?


Skriv et svar til spørsmålet...
7 svar

svarte:

Ironi kontra sarkasme: Ordet ironi kommer fra det greske "eironeia", og det finnes syv forskjellige typer ironi. Først og fremst har vi den mest brukte formen for ironi: Retorisk ironi. Retorisk ironi brukes ved å uttrykke et forhold ved hjelp av ord som betegner dens motsetning. Et eksempel på dette er at jeg sier: "Så fint vær det er i dag," mens det egentlig regner ute. Videre har vi skjebnens ironi, sokratisk ironi (etter filosofen Sokrates), romantisk ironi (ofte brukt i romantikken), tragisk ironi, romersk ironi og komisk ironi.
Dagens ungdom blir kalt "den ironiske generasjonen". Dette er generasjonen som gir uttrykk for det motsatte av det de føler.

Ordet sarkasme kommer av det latinske "sarcasmus", og betyr bokstavlig talt "å kutte av et stykke kjøtt". Sarkasme er håning eller latterliggjøring av en person, ting eller et sted. Sarkasme brukes veldig ofte på en ironisk måte.
simplicity.blogg.no/1234108897_verena_lille_rettskri.html

svarte:

Mange gode svar her. Min enkle tommelfingerregel er:

Sarkasme = ondsinnet / slemt / spydig

Ironi, derimot, trenger ikke å være det.

svarte:

Jeg mener det er kapitalt feil å si at sarkasme pr. definisjon er ondsinnet, slemt, hånlig eller latterliggjøring. Ironi og sarkasme gir begge uttrykk for et annet, kritisk syn på tingene.

Et eksempel på sarkasme er at foredragsholder i en forsamling påpeker ovenfor en taletrengt og dominerende person at Vårherre ga oss to ører og to øyne, men bare en munn. Det betyr at vi skal se og høre dobbelt så mye som vi snakker.
Litt spisst, men å kalle dette for ondsinnet og hånlig er en total skivebom som skyldes dårlige språkkunnskaper.

Ironi er ofte noe vi finner mellom folk som går rimelig godt overens; arbeidskolleger, venner osv.

Den viktigste forskjellen er at ironi i større grad inkluderer mottaker, forsoner. Det kan gjerne oppleves som like humoristisk for mottaker som for avsender, mens sarkasme i beste fall er humoristisk bare for et evt. øvrig publikum. Sarkasme har en mer kvass tone.

Det forutsetter retoriske evner hos avsender og mottaker må være i mottaker-modus. En viss grad av kunnskap er nødvendig hos begge, siden både ironi og sarkasme er å anse som "hint", med mye referanser til samfunnet rundt oss i såvel nåtid, som fjern fortid.

Overgangen kan nok være glidende, men ondsinn, hån og latterliggjøring krever mer hat og hevntanker enn retoriske evner og kunnskap, og vil således fort fortrenge sarkasmen. I alle fall hvis ikke avsenderen er usedvanelig kreativ og talentfull, og virkelig kan balansekunsten.

Det er kort og godt snakk om to forskjellige ting. I alle fall i min begrepsverden.

Både ironi og sarkasme fungerer stort sett bare i tale, det skrevne ord er et særdeles dårlig medium til dette formål. Det er fordi helt sentrale ingredienser som tonefall, kroppsspråk og mimikk overhode ikke lar seg gjengi på trykk. Det burde være vel kjent av alle som f.eks. har prøvd å sende en ironisk SMS til en man ikke kjenner VELDIG godt. Jeg har prøvd et par ganger, og gjør det garantert aldri mer.

svarte:

Jeg vil legge til at ironi også ikke nødvendigvis er noe man sier, men det kan også være en hendelse, f. eks. at man bruker 2 timer på å komme inn i huset sitt bare for å finne ut at bakdøra var åpen. Da sier man at hendelsen er ironisk.

svarte:

Sarkasme er håning, gjøn av eller latterliggjøring av en person, situasjon eller ting. Det brukes ofte på en humoristisk eller ironisk måte og uttrykkes gjennom stemmens intonasjoner så som å overvektlegge det aktuelle utsagn eller enkelte ord og framføres ofte med et nedlatende kroppspråk.

Begrepet blir ofte feilaktig anvendt som et synonym for ironi. Ironi refererer imidlertid til at den bokstavelige betydning og den tiltenkte mening av ordene som ytres er forskjellige, mens sarkasme refererer til den hånende betydningen av ytringen.

Det er mulig å være ironisk uten å være sarkastisk, og å være sarkastisk uten å være ironisk. For eksempel kan man komme med en uttalelse som, riktignok sarkastisk, er det samme som (ikke det motsatte av) den bokstavelige tanken som blir uttrykt: Nei, tro det eller ei, jeg kan ikke lese tankene dine!

Sarkasme blir også jevnlig sammenblandet med kynisme, som i vanlig bruk blir sett på som en fundamentalt nihilistisk holdning til andre mennesker eller livet i sin alminnelighet, mens sarkasme også kan brukes til å uttrykke positive ideer eller følelser.

Ironi er et bevisst uttrykk for flertydighet, for eksempel ved at man sier én ting, men mener noe annet, ofte det motsatte. Ironi kan uttrykkes både i skrift og i tale, og kan oppleves som en uskyldig spøk, men også som spottende hån.

Ironi er en form for uttrykk hvor en underforstått mening er skjult eller motsier utrykkets bokstavelige mening. Ironi forutsetter at mottakeren forstår at tingene ikke er hva de sies at de er eller hva de synes å være. Ironi er en form for innforstått manglende forbindelse mellom de faktiske ordene og den underliggende mening.

svarte:

Ser du har fått godt svar på spørsmålet ditt. Les hva flere andre mener også på linken .
diskusjon.no/?showtopic=743783

svarte:

Eksempler:

1.Når en sier "jeg elsker dette" når det er helt klart at det motsatte er tilfelle, er det IRONI

2.Nå en sier noe overdrevent tydelig og tørt, så er det SARKASME.

Skriv et svar til spørsmålet...