Finne ut om årsavgift er betalt?

Stilt av >
Hei, har nettopp kjøpt meg bil. Oblatene på skiltene viser 2008, men forrige eieren sier han har betalt for 2009, men at han aldri fikk oblatene.
Hva kan jeg gjøre for å finne det ut? Og må jeg betale noe når jeg leverer inn skiltene nå? Bilen skulle vært eu godkjent i oktober, og den har stått stille en god stund.
Skriv et svar til spørsmålet...
6 svar

svarte:

send en sms med reg med eks: aa11111 til 2282
Da får du opplysningene du trenger med en gang. Tjenesten koste kr 3.-
Helt klart det raskeste alternativet

svarte:

Årsavgift er en avgift som må betales for alle avgiftspliktige kjøretøyer som er registrert ved årsskiftet. Det er registrert eier ved årsskiftet som er ansvarlig for at avgift for kommende år blir betalt. I fra 2004 er trafikkskadeavgiften, som tidligere ble innkrevd av ditt forsikringsselskap, inkludert i årsavgiften. Årsavgiften gjelder fra 1. januar til 31. desember, og må betales innen 15. mars. Hvis en bil er blitt solgt i løpet av året etter at årsavgiften forfalt til betaling, og årsavgiften ikke er betalt blir både kjøper og selger ansvarlig. Det vil si at Tollvesenet kan velge hvem de vil gå på for å kreve inn manglende årsavgift. Dersom bilen er solgt før forfall 15. mars kan du imidlertid sende kravet til ny eier. I slike tilfeller vil ny eier få det eventuelle påkravet, dersom salgsmelding er fylt ut og oversendt Statens Vegvesen.
Tollvesenet har delegert ansvaret for årsavgift til Tollregion Oslo og Akershus, som også er klageinstans. Dersom du har fått avslag på en klage i forbindelse med årsavgift, kan avslaget påklages til Toll og Avgiftsdirektoratet.
Er den mottatte bankgiroen mistet, kan du fylle ut en egen giro for å foreta betaling. Denne må imidlertid inneholde KID nummer. Dette finner du på Tollvesenets hjemmesider eller ved å kontakte nærmeste Tollsted eller Tollregion Oslo og Akershus. Det er ikke tilstrekkelig med registreringsnummer.
forbrukerportalen.no/klageveiledersider/bokmal/309/klageview

svarte:


Du har altså kjøpt deg bil og den forrige eieren har påstått at han har betalt årsavgiften for
2009, men har ikke kunnet dokumentere dette.

1. Du kan enkelt sjekke dette ved og kontakte Biltilsynet og Statens Vegvesen (se linkene
under)

2. Om den forrige eieren ikke har vært helt ærlig mot deg, så er det like fullt du som står
ansvarlig overfor myndighetene for dette, siden det er den som står som eier av bilen
som er ansvarlig fullt ut.

En annen sak er jo at du kan gå på den forrige eieren og kreve ham - om muligheten
for dette er tilstede.

lykke til

svarte:

Send kodeord "regn" etterfulgt av bilens registreringsnummer til 2282.
Du får da en melding tilbake med registrert eier, og evt. skyldige avgifter på denne bilen.

svarte:

Ring biltilsynet på nr 02030. Deres database blir normalt oppdatert i juni/juli mnd. Er avgiften betalt bør BT kunne svare bekreftende på det.

Lykke til!

svarte:

er års avgift betalt?
Redigert: 18 april 2016 - kl. 15:45
Skriv et svar til spørsmålet...