er gudmor og fadder det samme?

Stilt av
veninna mi spurte om jeg ville være gudmor til barnet hennes, jeg sa ja.
så sa hu at da må jeg ta vare på barnet om hun selv dør. men er ikke det fadder?
Skriv et svar til spørsmålet...
4 svar

svarte:

Ja det er det samme.
Enkelte steder i landet bruker man fortsatt tituleringen gudmor og gudfar, slik det var vanlig i litt eldre dager. Nå er det flere og flere som forholder seg til begrepet "fadder", uansett om det er kvinne eller mann.

Å være fadder til et barn som døpes i den norske kirke, innebærer at man skal være med å oppdra barnet i den kristne tro, slik dåpsretualet sier. Som fadder følger du også opp barnet gjennom oppveksten, gjerne ved bursdager og andre begivenheter som kommer. Noen fadrer er veldig ivrige til å følge opp sine gudbarn, men gjør litt slik du føler blir mest riktig dere imellom.

At du som gudmor/fadder skal overta ansvaret for barnet dersom moren faller fra, er vel kanskje ikke en helt riktig oppfatning. Det er andre nære familiemedlemmer, som kan komme først i denne sammenheng. Det blir en juridisk prosess som kommer, om det skulle bli tilfelle.

Lykke til som gudmor:)
Kommentarer:

kommenterte:

takk, fint svar! forstår nå hva jeg har sagt ja til :)

svarte:

Dette tror jeg varierer litt fra sted til sted. Der jeg kommer fra bærer gudmorgudfar barnet til dåpen. De plikter etter gammel tradisjon å ta vare på barnet om foreldrene faller fra.
Dette er selvsagt ikke juridisk bindende (i dag), men et artig samtaleemne ved dåpen lell.

Faddere er de som skal lære barnet opp i kristen tro, og være til støtte for barnet i oppveksten.

svarte:

Gudmor ber barnet ved dåpen. Fadderar skal hjelpe til med å lære barnet opp i kristen tru. Alle rundt barnet ved dåpen, inkl gudmor, vil naurleg vere med på å lære barnet om kristendommen. Det følgjer ingen juridiske plikter med å vera verken gudmor eller fadder.

svarte:

"Oppgaven" og ansvaret man har, i forhold til barnet, er i grunnen den samme. Forskjellen er at gudmoren får bære barnet ved dåpen. Dette i seg selv er " en stor ære", og man står da "nærmere" barnet, enn det fadder gjør... Lykke til!
Skriv et svar til spørsmålet...