er det lov å høre på politiradio?

Stilt av
er det lov å eie å bruke en politiradio?
Skriv et svar til spørsmålet...
4 svar

svarte:

Det er ikke forbudt å eie eller høre på politiradio, det er derimot forbudt å videreformidle det du hører.

"Det er både lov å omsette ( selge / kjøpe ) og lytte på politiradio i Norge. Husk at det finnes lover / forskrifter som regulerer hva du vidreformidler av den informasjon du skaffer deg ved å lytte på politiradio / radioscanner. Brukeren av politiradio har det fulle ansvaret for å sette seg inn i, og følge de lover å regler som til en hver tid gjelder."


svarte:

Ekomloven regulerar dette. Det er lov å omsette (selge og kjøpe) radioutstyr fritt. Du treng løyve (konsesjon) for å bruke ein spesiell frekvens. Om det med bruk er meint både lytting og sending kan ein sikkert diskutere, men i praksis er det vanskeleg å bevise lytting på ein spesifikk frekvens. Dersom du definerar bruk som å sende kan du lytte fritt.

svarte:

Ja,det er det. Med en politiradio kan du helt lovlig lytte på radiotrafikken til politi, ambulanse, fly, brannvesen, trådløse hustelefoner osv.

svarte:

Ja, det er det . Men, at politiet liker det er noe annet.
Skriv et svar til spørsmålet...