dåpsgaver/fadder

Stilt av >
jeg og en venn er faddere til 2 små bebier. vi skal kjøpe dåpsgaver, og har aldri vært i dåp før og aldri vært faddere.. men hva kan man kjøpe?
alt fra tradisjonelle dåpsgaver til utradisjonelle dåpsgaver eller eventuelt lage?alt...

og hva går fadderoppgavene ut på?
Skriv et svar til spørsmålet...
4 svar

svarte:

Hei

Gratulerer med det ærefulle oppdraget!

Vi er faddere til åtte barn, og har selv flere barn som hver har sine faddere. Jeg forstår fadderoppgaven slik:
De barna vi er faddere på er litt våre go'unger, og de får gjerne en litt dyrere presang enn eventuelle søsken, og vi gir dem litt ekstra oppmerksomhet. I praksis tror jeg det er slik det fungerer hos de fleste. (i teorien er det vel å hjelpe til å oppdra barna i den kristne tro)

Jeg synes at dere bør gi en fysisk gave som er fra dere, slik at det kan være et minne for livet for barnet, ikke penger eller gullbarre. Til jenter er det forholdsvis enkelt; armbånd, smykke, sølvskje, gravert fotoalbum eller smykkeskrin o.l. Til gutt spørs det litt på foreldrene, men det går godt an med gravert fotoalbum o.l til dem også. Ellers går det godt an å gi en bra bok. For eksempel "Den store eventyrboka" eller andre bøker i den serien. Barn elsker dem, og de koster sånn passe mye.
Når det gjelder å sette penger på konto er det en kjempefin tanke, men hvis dere er unge og i etablererfasen selv, og kanskje snart får egne barn å spare til, kan det være vanskelig å gjennomføre. Dessuten kan det fort bli flere fadderbarn, og hva da?

Vi har pleid å bruke i overkant av 500 kr til dåpsgave når vi har vært fadder.

Når det gjelder valg av faddere til egne barn, har vi valgt noen i familie og noen av vennene våre. Da har vi valgt venner vi vil og tror kommer til å være i barnets liv i fremtiden.

svarte:

Hva fadderoppgaven går ut på: "En fadder påtar ser en ansvarsfull oppgave. Fadderen skal for det første være vitne til at barnet er døpt ved en kristen dåp. For det andre lover fadderen å be for barnet og lære barnet å be. Dessuten skal fadderen hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene og oppmuntre det til å gå til nattverd. I en sum skal fadderen hjelpe til at barnet skal bli hos Kristus når det vokser opp..."
Les mer her:
batsfjord.kommune.no/hva-vil-det-si-aa-vaere-fadder-ved-daap-i-den-norske-kirke.333372-58054.html

Gave til dåpsbarnet. Opprett en sparekonto til barnet, hvor dere setter inn en fast sum i måneden, så lenge dere selv ønsker. Denne kan f.eks. brukes til utdannelse.

svarte:

Kjøp en gullbarre hos en gulsmed til den summen dere har økonomi til , den kan foreldrene bytte inn til noe dåpsbarnet ikke fikk .Da har dåpsbarnet evig minne fra dere.

Den Norske Kirken skriver dette om Faddere.

kirken.no/?event=dolink&famID=3125

svarte:

Jeg svarte på hva en fadders oppgave er for bare noen dager siden og tar med endel av det under her. Hva du ønsker å gi i gave er i stor grad opp til deg selv, du kan gi penger, smykker, sølvbestikk, eller du kan lage noe selv. En barnebibel, eller en bok hvor foreldrene kan skrive inn og lime inn bilder om viktige hendelser i barnets liv, eller du kan lage en slik selv.


En fadders oppgave er:

Velge faddere

Når et barn skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for barnet, som kan følge det i oppveksten og være en voksenperson som bryr seg om barnets beste. Derfor er det en tillitserklæring å bli spurt om å være fadder.

Tradisjonen med faddere går helt tilbake til det andre århundre da barn av kristne martyrer fikk nye ”foreldre”. I flere hundre år var det vanlig i vår kirke at en av fadderne bar barnet til døpefonten. Noen steder praktiseres denne skikken fortsatt. Tilsvarende gjelder tradisjonen med såkalt ”luefadder”, en fadder som tar av dåpslua før dåpen, enten i kirkebenken eller ved døpefonten.

Det er en ære å bli spurt om å være fadder. Mange ganger vil fadderne tilhøre den nære familie og representere ulike generasjoner. For andre er det naturlig å velge venner av familien. Meningen med faddere er at de skal hjelpe til at barnet får kristen opplæring. Nedre aldersgrense er 15 år og fadderne må enten være medlemmer av Den norske kirke eller et kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp.

Minst to faddere
Den døpte skal ha minst to, og høyst seks faddere. Foreldre kan ikke være faddere. Minst to faddere må være til stede ved dåpshandlingen. Det er fint om fadderne har mulighet til regelmessig kontakt og til å være en støtte for både barn og foreldre.

Fadderne er ikke alene om sin oppgave. Sammen med hele kirken – spesielt den lokale menighet skal de ”be for barnet, lære ham/henne selv¨å be, og hjelpe ham/henne til å bruke Guds ord og Herrens nattverd”, som det heter i dåpsliturgien.

Faddere er noe spesielt
Den døpte får ofte et spesielt forhold til fadderne sine. Faddere kan bidra til at dåpsdagen blir feiret som en litt annerledes fødselsdag der en snakker om det som skjedde ved dåpen. For de døpte er det også trygt å vite et det er noen som bryr seg spesielt om dem og ber for dem.

Hva en fadder ikke er
Å være fadder innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvar for barnet hvis foreldrene dør. Dette er en gammel tankegang som fortsatt har fotfeste mange steder, men den er ikke riktig. Selve fadderansvaret dreier seg om barnets trosopplæring, ikke om andre forhold.
Skriv et svar til spørsmålet...