Ruteren fra helvete?

Etter signalstyrken å dømme kan det godt hende navnet er berettiget!