Overklokkeren i Oslo Domkirke?

Utstyrt med vifte og klar til overklokking.

Husk å sende bidrag til humorspalten vår! Adressen er [email protected]