Ny form for deling på Internett

Kanskje de nye "feildelingsnettverkene" er noe Microsoft har opprettet i forkant av lanseringen av Windows Vista?