Javel, nei?

Selvmotsigelse fra Symantec.

Takk til Kjell Vidar for morsom melding etter avinstallering av Symantec-produkt.


Send datahumor til [email protected]