Javel, nei?

Innlogging og utlogging er ikke alltid så enkelt å holde styr på, noe Steinar fikk oppleve i ITavisens forum:


Takk for bidraget, Steinar!