Høgskolehumor

Google tar kanskje litt i av og til når det oversettes?

En hyggelig sammenligning forøvrig:


Takk til Thomas for bidraget!