Formatering med komplikasjoner

Denne føyer seg inn i rekken av gode oversettelser og oppklarende meldinger i Windows.

Takk til Stian for bidraget.

Send oss dine egne datahumorbidrag! Adressen er [email protected]