Listen under viser den strømprisen landets strømleverandører har meldt inn til Konkurransetilsynet. I de tilfeller de har varslet nært forestående prisøkning, er denne nye prisen brukt. Listen er rangert etter pris pr. kilowattimer. (E-verkene kan endre disse prisene på kort varsel).

Se også oversikt over selskapenes priser for markedskraft og fastprisavtaler.

Prøv også DinSides Strømkalkulator.

Strømpriser - Landsdekkende leverandører
Leverandør25 000 kwt
(ekskl. nettleie)
  FastbeløpFlytende øre/kWh

Kilde: Konkurransetilsynet


Strømpriser - Lokale leverandører
Leverandør25 000 kwt
(ekskl. nettleie)
  FastbeløpFlytende øre/kWh

Kilde: Konkurransetilsynet


RSS RSS FEEDER:     Hele DinSide  |   DinSide Data  |   DinSide Motor  |   DinSide Reise  |   DinSide Økonomi  |   DinSide Jobb  |   DinSide Bolig  |   DinSide Mobil