[A] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 
Med akseptfrist - eller budfrist, menes det tidsrommet budgiver (dvs. kjøper) sier at budet står. Som budgiver er du bundet av budet til akseptfristen utløper. Det er en evig kamp om hvor kort eller lang budfrist du skal gi selger. Selger og megler vil gjerne ha lange budfrister i håp om å lokke flere interessenter med på en budrunde, mens de fleste kjøpere liker å legge korte frister i håp om å kuppe leiligheten. Per i dag er dette ikke lovregulert. Som kjøper er det imidlertid viktig å huske på at budet ditt er bindende inntil akseptfristen din har gått ut, eller selger har avslått budet. I denne perioden må du altså aldri by på mer enn en bolig. Se mer under bud.

En aksjeleilighet ligner på en borettslagsleilighet. Men i motsetning til å kjøpe en andel, kjøper du her en aksje med tilknyttet leierett til en bestemt bolig. Du blir medeier/aksjonær i boligaksjeselskapet og får medbestemmelsesrett sammen med de andre aksjonærene. Som regel kan aksjene (med tilhørende leierett til boligen) selges fritt for markedspris, men det kan være avtalte former for forkjøpsrett. Prisen for en aksjeleilighet regnes ut på samme måte som for en borettslagsleilighet. Se borettslagsleiligheter.

Andelsleilighet er det samme som en borettslagsleilighet.

Dvs. et boliglån der summen av renter og avdrag (terminbeløpet) er likt gjennom hele låneperioden. Dette forutsetter at renten ikke endres.

Medlemmer i borettslag, f.eks. OBOS eller USBL, opparbeider seg ansiennitet etter hvor lenge de har vært medlemmer. Dette kan gi visse fordeler, for eksempel at de har forkjøpsrett på boliger som selges i borettslaget. Se borettslag og forkjøpsrett.

Betegnelse på boligens størrelse, og måles i kvadratmeter. Det skilles ofte mellom bruttoareal (BTA) bruksareal (BRA) og boligareal (BOA). MERK: Det er krav til rommets størrelse for at det skal være målbart. EKS: Normalkravet til takhøyden er 2,4 meter, men 1,9 meter kan godtas så lenge det bare gjelder en del av boenheten.

Når huset er solgt ”som det er”, har selger et begrenset ansvar for skjulte feil og mangler. Selger har likevel ansvar for feil som medfører at boligen er i vesentlig dårligere stand enn det du hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Dette følger av avhendingslovens § 3-9.

En avtale om at du ikke skal betale avdrag på lånet i en bestemt periode, for eksempel de første årene av boliglånets løpetid. MERK: Renten på lånet vil løpe, selv om du har avdragsfrihet.RSS RSS FEEDER:     Hele DinSide  |   DinSide Data  |   DinSide Motor  |   DinSide Reise  |   DinSide Økonomi  |   DinSide Jobb  |   DinSide Bolig  |   DinSide Mobil