Hvor mye kan du låne?
 
Fyll inn dine inntekter og utgifter per måned og se hvor stort boliglån du kan betjene etter ulike rentenivåer. Vil du ha feltene utfylt automatisk utfra antall personer i husholdningen, må du trykke her.


 
 Inntekter (per måned): 
 Månedslønn (netto) kroner 
 Barnetrygd * kroner 
 Andre inntekter kroner 
 *) Barnetrygden er 970 kroner per måned (for ordinære familier) 
 
 Utgifter (per måned): 
 Husleie kroner 
 Fasttelefon (Kalkulator) kroner 
 Mobiltelefon (Kalkulator) kroner 
 Internettforbindelse kroner 
 Strøm (Kalkulator) kroner 
 Andre fyringsformer kroner 
 Kommunale avgifter kroner 
 TV-lisens (170 kr. per. mnd.) kroner 
 Mat, dagligvarer og husholdsartikler kroner 
 Møbler kroner 
 Tøy/sko kroner 
 Barnehage kroner 
 Kollektiv transport kroner 
 Billån kroner 
 Studielån kroner 
 Forbrukslån kroner 
 Andre lån kroner 
 Forsikring (bil, båt, reise, person etc.) kroner 
 Bensin (Prisliste) kroner 
 Årsavgift bil (240 kr. per. mnd.) kroner 
 Reparasjon bil kroner 
 Boligalarm/brannalarm kroner 
 Tannlege, lege og medisin (Helse og hygene) kroner 
 Lommepenger (til barn) kroner 
 Vaskehjelp kroner 
 Frisør kroner 
 Trening/hobby kroner 
 Reiser/ferier kroner 
 Gaver kroner 
 Diverse (restauranter, kino, teater etc.) kroner 
 Oppsparing (inkl. til uforutsette utgifter) kroner 
 
 Velg ønsket løpetid for lånet: