Hvor mye kan du låne?
 
Fyll inn dine inntekter og utgifter per måned og se hvor stort boliglån du kan betjene etter ulike rentenivåer. Vil du ha feltene utfylt automatisk utfra antall personer i husholdningen, må du trykke her.


 
 Inntekter (per måned): 
 Månedslønn (netto)kr 
 Barnetrygd *kr 
 Andre inntekterkr 
 *) Barnetrygden er 970 kroner per måned (for ordinære familier) 
 
 Utgifter (per måned): 
 Husleiekr 
 Fasttelefon (Kalkulator)kr 
 Mobiltelefon (Kalkulator)kr 
 Internettforbindelsekr 
 Strøm (Kalkulator)kr 
 Andre fyringsformerkr 
 Kommunale avgifterkr 
 TV-lisens (170 kr. per. mnd.)kr 
 Mat, dagligvarer og husholdsartiklerkr 
 Møblerkr 
 Tøy/skokr 
 Barnehagekr 
 Kollektiv transportkr 
 Billånkr 
 Studielånkr 
 Forbrukslånkr 
 Andre lånkr 
 Forsikring (bil, båt, reise, person etc.)kr 
 Bensin (Prisliste)kr 
 Årsavgift bil (240 kr. per. mnd.)kr 
 Reparasjon bilkr 
 Boligalarm/brannalarmkr 
 Tannlege, lege og medisin (Helse og hygene)kr 
 Lommepenger (til barn)kr 
 Vaskehjelpkr 
 Frisørkr 
 Trening/hobbykr 
 Reiser/ferierkr 
 Gaverkr 
 Diverse (restauranter, kino, teater etc.)kr 
 Oppsparing (inkl. til uforutsette utgifter)kr 
 
 Velg ønsket løpetid for lånet:
  RSS RSS FEEDER:     Hele DinSide  |   DinSide Data  |   DinSide Motor  |   DinSide Reise  |   DinSide Økonomi  |   DinSide Jobb  |   DinSide Bolig  |   DinSide Mobil